вторник, 27 февруари 2018 г.

Тихи океан

        Тестови задания с избираем верен отговор

1. На кое място сред океаните на Земята се нарежда Тихият океан?
   А) първо място;
    Б) второ място;
    В) трето място;
    Г) четвърто място.

2. Протокът Дрейк свързва Тихия океан с:
    А) Индийски океан;
    Б) Северен ледовит океан;
    В) Атлантически океан;
    Г) Средиземно море.

3. Кое крайбрежно море от басейна на Тихия океан е разположено в северните му части?
    А) Берингово море;
    Б) Жълто море;
    В) Коралово море;
    Г) Тасманово море.

4. Кое от посочените морета НЕ е от басейна на Тихия океан?
    А) Южнокитайско море;
    Б) Охотско море;
    В) Карибско море;
    Г) Филипинско море.

5. Кои от посочените острови в Тихия океан са вулкански по произход?
    А) Хавайски;
    Б) Нова Гвинея;
    В) Маршалови острови;
    Г) Калимантан.

6. Кой от европейците пръв вижда (открива) Тихия океан и го нарича Южното море?
    А) Христофор Колумб;
    Б) Васко Нунес дьо Балбоа;
    В) Ернандо  Кортес;
    Г) Фернандо Магелан.

7. Кой от известните мореплаватели дава използваното сега име на Тихия океан?
    А) Джеймс Кук;
    Б) Франсис Дрейк;
    В) Фернандо Магелан;
    Г) Витус Беринг.

8. По кое крайбрежие на Тихия океан най-силно се проявяват мусоните?
    А) Антарктическо;
    Б) Южноамериканско;
    В) Северноамериканско;
    Г) Азиатско.

9. Кое от посочените океански течения в Тихия океан е студено?
    А) Севернопасатно;
    Б) Южнопасатно;
    В) Курошио;
    Г) Перуанско.

10. Кое твърдение за климата на Тихия океан НЕ е вярно?
      А) често духат силните бурни ветрове, наречени тайфуни;
      Б) в районите на двете полярни окръжности духат пасатите;
      В) температурите се понижават на север и на юг от Екватора;
      Г) студените течения край бреговете формират сух климат.

11. Крайбрежията на Тихия океан образуват тъй наречения „Тихоокеански огнен пръстен”, понеже в тях:
      А) почти няма облаци и Слънцето свети силно;
      Б) много често избухват горски пожари;
      В) има множество действащи вулкани, които изливат лава;
      Г) има чести светкавични бури.

12. В кой ред островите в Тихия океан са подредени последователно в посока от север на юг?
      А) Японски, Нова Гвинея, Нова Зеландия, Филипински;
      Б) Нова Гвинея, Нова Зеландия, Японски, Филипински;
      В) Филипински, Японски, Нова Зеландия, Нова Гвинея;
      Г) Японски, Филипински, Нова Гвинея, Нова Зеландия.

13. Най-много кораби плават и най-много товари се пренасят през Тихия океан между пристанищата, разположени в:
      А) САЩ и Източна Азия;
      Б) САЩ и Южна Америка;
      В) САЩ и Централна Америка;
      Г) САЩ и Австралия.

14. Айсбергите най-често се срещат във водите на Тихия океан:
      А) край Малайския архипелаг;
      Б) в най-южните части;
      В) в Охотско море и край Курилските острови;
      Г) край Нова Зеландия.

15. Сезонното преместване на големи маси по-влажен и по-хладен въздух от Тихия океан към Азия и обратно – по-сух и по-студен въздух от Азия към Тихия океан – образува движението на въздуха, наречено:
      А) пасат;
      Б) мусон;
      В) бриз;
      Г) тайфун.

       Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. Най-дълбокото място в Тихия океан (11 022 м) е океанската падина, наречена
      ………………………………………………………..

17. Продължете текста: „В съвременни условия в Тихия океан продължава да се образува нова земна кора. Това става в местата на раздалечаване на литосферните плочи. От пукнатините между тях се излива и застива магма, като се образуват все нови и нови пластове. По такъв начин в средата на океана се формират подводни изпъкнали и много продълговати форми на дъното, наричани
      ………………………………………………………..   

18. За кой вид острови се отнася описанието? „Островите са образувани чрез натрупавне на дъното на варовитите скелети на водни организми. Характерни са за водните басейни с висока температура на водата и най-често в места с бавно потъване на дъното. Твърде често имат пръстеновидна форма или са разположени надлъжно (успоредно) на брега”.
      …………………………………………………………………….

19. Най-големият по площ остров в Тихия океан е втори по големина в света е
      ………………………………………………

20. Определете съответствието между голямо тихоокеанско пристанище и неговото местоположение на бреговете.

 Голямо пристанище
Съответствие
 Местоположение
 1. Сантяго
1 ...........
 А) Филипински острови
 2. Лос Анджелис
2 ...........
 Б) Азиатски бряг
 3. Шанхай
3. ..........
 В) Северноамерикански бряг
 4. Сидни
4. ..........
 Г) Южноамерикански бряг
 5. Манила
5. ..........
 Д) Австралийски бряг

Няма коментари:

Публикуване на коментар