събота, 12 ноември 2016 г.

Стопанство на Африка

В Африка стопанството има своята специфика, обусловена от природните условия и ресурси, от населението, неговите традиции и умения да извършва определени дейности. 

Обща характеристика 
В сравнение с другите континенти стопанството на Африка е слабо развито. В този континент по-добре развито стопанство имат Южноафриканската република (ЮАР), Зимбабве и страните от Средиземноморското крайбрежие. Към групата на най-слабо развитите страни са Руанда, Бурунди, Сомалия, Чад и др. По-голямата част от страните добиват и изнасят суровини за развитите държави.

В Африка най-силно е развито земеделието. На ниско равнище са промишлеността и услугите. Транспортът е развит главно по крайбрежията и по-големите плавателни реки. Само няколко страни развиват туризъм.

Земеделие 
Орех от сейшелска палма
Орех от сейшелска палма
В Африка има малко обработваеми земи - само 12% от всички обработваеми земи на Земята. Растениевъдството е развито главно за отглеждането на зърнени храни. В Африка се сеят редица специфични култури като арахисът. Това е земен орех, тревисто растение, плодовете на което узряват в почвата. Отглежда се и сорго, тревисто растение, чиито плодове се използват за храна. Кафе се отглежда в Етиопия, Кот Д'Ивуар, Уганда и др. страни. Над половината от добиваното какао в света се произвежда в Африка. То се отглежда в земите около Гвинейския залив. В Северна Африка се произвежда около половината от фурмите в света. На юг от Сахара се отглеждат много фъстъци. В редица страни растат и банани. Памук се отглежда в Судан, Египет и Мали. Маслената палма се използва за добиването на растителна хранителна мазнина - предимно в страните от Екваториална Африка. Лозята и зеленчуците са характерни за най-северните и най-южните части - средиземноморското крайбрежие и ЮАР.

Африканското животновъдство е примитивно, нископродуктивно. Силно е развито пасищното животновъдство. В саваната се отглеждат говеда от вида зебу, в полупустините и някои части на пустините - овце и кози. В Северна Африка и Сомалия е развито камиловъдството.

Промишленост (индустрия) 
Открита мина за желязна руда
Открита мина за желязна руда
В Африка водеща е добивната промишленост. Добиват се горива - въглища (ЮАР), нефт и природен газ (Нигерия, Алжир, Либия и др.). Особено място заема добивът на злато. Най-голямо производство има в ЮАР, която дава почти две трети от златото в света. Голямо значение имат железните руди, предимно в Атласките планини, Горногвинейските планини и ЮАР. Най-много медни руди се добиват в Демократична република Конго, Замбия и ЮАР. Боксити (алуминиеви руди) се добиват в Гвинея, а оловно-цинкови руди - в Замбия, Демократична република Конго и др. страни. От нерудните изкопаеми най-голямо значение има добивът на диаманти. Той е развит предимно в ЮАР, Намибия, Ангола, Демократична република Конго. Остров Мадагаскар е прочут с графита и слюдите. Фосфорити се добиват в големи количества в Мароко.

С изключение на ЮАР в другите африкански страни преработващата промишленост е много слаба. Продължава да се развива текстилната промишленост в Египет, Нигерия, Судан и др.

Транспорт и туризъм 
Кафеен храст
Кафеен храст
Транспортът, в сравнение с останалите континенти е недостатъчен. По-добре развит е той в
ЮАР, Зимбабве и средиземноморските страни. Редица африкански държави нямат железопътни линии. Държавата Либерия има най-голям морски флот.

Туризмът е печеливш стопански отрасъл. Редица страни в Африка имат интересни природни забележителности, исторически и културни паметници. В Египет туризмът е популярен поради засиления интерес към древните исторически паметници. В Кения и Танзания туристи идват заради интересния животински свят. В редица от малките островни държави и по средиземноморското крайбрежие има условия за летен отдих и почивка.

Стопански връзки 
Стопанските връзки са отношения между страните, при които едни изнасят, а други внасят стоки. Страните от Африка изнасят предимно руди, злато, диаманти, фосфорити, нефт, природен газ, ценна дървесина, кафе, какао, банани, фурми и др. Внасят се от други континенти различни видове храни, лекарства, машини, апарати и т. н. Около 80% от търговията на африканските страни е с развитите държави.

Запомнете: В стопанско отношение Африка е слабо развита. Промишлено най-развитата държава е ЮАР. По-голямата част от африканските страни добиват и изнасят суровини за развитите държави от други континенти. Земеделието е примитивно. Отглеждат се за износ много какао, фъстъци, кафе, фурми и др. Транспортът е недостатъчен. Туризмът е популярен в отделни държави - Египет, Кения, Танзания, Сейшелските острови и др.

Знаете ли, че ... 
  • Маслената палма е главната маслодайна култура в районите около екватора. Тя е дърво с големи перести листа. Плодовете и са във вид на големи орехи и съдържат голямо количество масло. То се извлича и използва като хранителна мазнина. 
  • Сейшелските острови са един от най-интересните и посещаваните от туристи места в Индийския океан. Някои от тях са коралови и ниски. Имат голяма плажна ивица и буйна вечнозелена тропична растителност.
Понятия: стопанство на Африка, стопански връзки.


Въпроси и задачи: 
1. Кой е основният стопански отрасъл на повечето африкански страни?
2. Какви са типичните за Африка растения?
3. В коя част на Африка се отглежда най-много какао?
4. Кой от промишлените отрасли е най-силно развит в Африка?
5. В коя африканска страна се добива най-много злато?

1 коментар: