събота, 12 ноември 2016 г.

Население на Африка

Населението на Африка е много разнообразно по расови, народностни, езикови, религиозни и други белези, по своя бит и култура. То се е формирало през продължителен исторически период. 

Брой на населението 
Населението в Африка е 767 млн. души, на второ място в света след населението на Азия. В нея живеят 11.2% от хората на света. За последните 10 години броят им се е увеличил с около 100 млн. души. 

Географска гъстота на населението 
В Африка има 767 млн. души, а площта и е 30.3 млн. кв. км. Следователно средната гъстота на населението 25.3 д/кв. км. Тя е по-рядко населена от Азия и Европа. Най-гъсто са населени делтата и долината на река Нил, крайбрежието на Гвинейския залив и Средиземно море. Много слабо са населени пустините и особено Сахара, а сравнително слабо - екваториалните гори в басейна на река Конго и др. 

Състав на населението 
Хората в Африка се отличават едни от други по раса, народност, език, религия, бит и култура и т. н. Част от населението е местно, друга част е преселено или смесено. 

Младежи от племето масаи
Младежи от племето масаи
Местното население на Африка е съставено от различни групи. Негрите са най-многобройната. Те обитават земите на юг от Сахара. Най-старото местно население са ниските на ръст пигмеи, бушмени и хотентоти. Сега са останали малко на брой. Пигмеите имат среден ръст от 142 см. 

В долината на Горен и Среден Нил обитават негрите - нилоти. Те са най-високи на ръст. Бантуидната група, групата манде, гвинейската група заемат големи части от Судан, Гвинейското крайбрежие, Източна и Южна Африка. На юг от Сахара, в саваната се говорят суданските езици. Групата банту е разпространена в Централна, Южна и отчасти в Източна Африка. 

Бушмени
Бушмени
Етиопците са смесен расов тип между европеидната и негроидната раса. Населяват
Етиопската планинска земя и Сомалия. Имат висок ръст, тесен нос, тъмна кожа и къдрави коси. 

Берберите са малочислен народ от европеидната раса, който живее в Северна Африка, областта Судан. 

Малгашите населяват остров Мадагаскар. Те са смесен расов тип от негроидната и европеидната раса. 

Арабин
Арабин
Арабите са се преселили в Северна Африка през VII век от Арабския полуостров. Те са от
европеидната раса. 

Преселеното население в Африка е от Европа и от Азия. Преселване става през XIX и XX век. По северното крайбрежие живеят малко французи, особено в Тунис, Алжир и Мароко, и англичани - в Египет. По южното крайбрежие има преселници от Нидерландия и англичани. Преселниците от Нидерландия се наричат бури. Преселници от Индия живеят в Южна Африка. 

В Африка народите говорят свои местни езици, но и международно признати, останали от колониалното минало. Мюсюлмани са всички араби, бербери, част от негрите в Судан. Католицизмът е разпространен в част от атлантическото крайбрежие и остров Мадагаскар. В Южна Африка има население, което изповядва протестантство. В Етиопия има християни. В редица райони на Африка сред местното население доминират местни вярвания. 

Движение на населението 
За Африка е характерно бързото увеличаване на броя на населението поради много високата раждаемост. Във възрастово отношение преобладават младите. Продължителността на живота е малка. Миграционните движения са насочени към страните в Европа, Северна Америка, Австралия. 

Бит и култура 
Глинени къщи от Буркина Фасо
Глинени къщи от Буркина Фасо
Битът и културата на населението на Африка са много разнообразни. Голяма част от хората
живеят примитивно. Повечето негри обитават села покрай реки, езера и гори. Занимават се главно със земеделие. Жилищата им са направени от слама, листа, пръти и глина. Част от берберите в Сахара живеят все още при чергарски условия на живот. 

В най-развитите държави има големи съвременни и модерни градове като Йоханесбург, Кейптаун, Кайро и др. 

В Африка има стара култура и традиции. Твърде интересна е древноегипетската култура, писменост, пирамиди и други. 

Културата на населението е силно повлияна от религията. В Северна Африка ислямът е формирал чертите на арабската ислямска култура, отличаваща се със строителство на джамии, дворци с много орнаменти и т. н. Народите от Централна, Южна и Източна Африка имат своя самобитна култура и производство на занаятчийски изделия с художествена стойност. 

Запомнете: По броя на населението Африка е на второ място сред континентите. Той се увеличава много бързо поради голямата раждаемост. Географската гъстота е над 25 д/кв. км. Най-гъсто населени са делтата и долината на река Нил и Гвинейското крайбрежие. Слабо са населени пустините. Местното население е представено от негри, пигмеи, бушмени, хотентоти, бербери, етиопци. Преселеното население е от Европа, Арабския полуостров и Индия. Населението в Африка има много стара култура. 

Знаете ли, че ...
  • Нубийците в Африка са около 1.5 млн. души и живеят в Северен Судан и Южен Египет. Нубийскилт език е от малкото древнописмени езици в Африка. 
  • Най-многочислената страна в Африка - Нигерия, се обитава от над 200 народности, но две трети от населението се отнася към четири народа - хауса, ибо, йоруба, фулбе. 
Понятия: местно население на Африка, преселено население на Африка.


Въпроси и задачи: 
1. Кои африкански народи са представители на европеидната раса? 
2. В коя част на Африка живеят наследниците на преселените нидерландци - бурите? 
3. В коя част на Африка живеят бушмените и хотентотите? 
4. Като знаете, че територията на Египет е 1 001 000 кв. км, а населението през 2010 г. е над 83 млн. души, определете каква е географската гъстота на Египет.

1 коментар: