събота, 8 октомври 2016 г.

Земята като планета

Снимка на Земята от американския космически кораб Аполо 2.
Снимка на Земята от американския
космически кораб Аполо 2.
Когато човек гледа в ясна нощ в звездното небе, вижда безброй светещи тела, повечето от които ние наричаме звезди. Те са огромни слънца, около които се движат множество несветещи и невиждани с невъоръжено око планети и други космически тела. Нашето Слънце е една от тези звезди. Поради своята голяма маса то притегля около себе си редица планети. Една от тях е Земята. 

Земята — част от Слънчевата система 
Планетите от Слънчевата система.
Планетите от Слънчевата система.
Земята е част от Слънчевата система, една от нейните планети. Слънцето е средна по размери и възраст звезда. Диаметърът му е почти 1 400 000 км или около 109 пъти по-голям от този на Земята. Поради голямата си маса Слънцето привлича около себе си планетите - Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Най-голяма е планетата Юпитер, най-малка - е Меркурий. 

Земята е третата по ред по отдалеченост от Слънцето след Меркурий и Венера. Има само един спътник - Луната. Земята я привлича по-силно към себе си, понеже е по-голяма по маса. 

Форма на Земята 
Земята е кръгла
Когато корабът се приближава към
брега, най-напред се виждат
най-високите му части.
По външен вид Земята прилича на гигантско кълбо. Поради това хората, които са върху сушата или плават в моретата, се намират в определен момент в дадена точка, но не могат да обхванат със своя поглед цялата повърхност. Те виждат само част от нея като равнина, планина, море и т. н. 

Древните си представяли Земята като изпъкнал диск, заобиколен с вода. Имало и такива, които изказвали предположението, че Земята е кълбовидна. Но трябвали доказателства. Например хората забелязали, че изкачвайки се нависоко виждат по-надалеч повърхността - планини, равнини, низини. Друго доказателство били наблюденията върху плаването на корабите. Когато се приближавали към брега, най-напред се виждали най-високите им части и постепенно с доближаването до пристанището се откривал корпусът на кораба. И обратното - когато отплавали в морето, от корабите най-напред се скривали техните корпуси, след това по-високите им части и най-накрая най-високите им части. Много по-късно околосветското плаване на Магелан, тръгнал на запад и завърнал се от изток, се превърнало в убедително доказателство за кълбовидната форма на Земята. 

В съвременни условия, от космическите кораби Земята се вижда като кълбо. Вече няма човек, който да се съмнява в кълбовидността ѝ. Но Земята не е идеално кълбо, тя е сплесната при полюсите и изпъкнала по средата. 

Кълбовидността на Земята дава отражение върху природните условия. Една от главните последици е нееднаквото нагряване от Слънцето на земната повърхност, а вследствие на това - и различията във времето и климата. 

Размери на Земята 
За човешките представи Земята е огромна. Сравнена с други планети от Слънчевата система, тя е една от малките. Например, по своята маса планетата Юпитер е 1345 пъти по-голяма от Земята, а диаметърът й е 11.1 пъти по голям от земния. 

Определянето на размерите на Земята не било лесно. Още в древността Ератостен чрез прости математически действия определил, че радиусът на Земята е 6 311 км. Сега е уточнено, че по средата между двата полюса Земята има радиус 6378 км, а средният е радиус е 6 371 км. Следователно, средният диаметър на Земята е 12 742 км. Дължината на Екватора е 40 075 км. 

Вътрешен строеж на Земята 
Вътрешен строеж на Земята.
Вътрешен строеж на Земята.
Счита се, че Земята се е образувала преди 4 500 млн. години чрез уплътняване на газово-прахово вещество. В центъра на планетата ни е ядрото, което е най-плътно и има най-висока температура. То обхваща централните части от 2900 км до 6371 км. Над земното ядро е разположена мантията. Тя има най-голям обем и е изградена предимно от кислород, силиций, желязо, магнезий. Обхваща частта от земното кълбо на дълбочина от 80 км до 2900 км. Над мантията е земната кора. Образувана е от мантията чрез застиване. Земната кора се простира от 8 до 80 километра. В най-горната си част тя формира повърхността на сушата и дъното на океаните и моретата. 

Около земната повърхност (под нея и над нея) има няколко обвивки (геосфери). Това е на първо място литосферата (скалната обвивка на Земята, от гр. литос - камък). Върху нея се намират две други обвивки. Водната обвивка на Земята (хидросфера - от гр. хидрос — вода) е разположена върху литосферата или в най-горния й слой и обхваща всички океани, морета, езера, блата, язовири, реки, ледници, подземни води. Педосферата (почвената обвивка на Земята) също е разположена върху литосферата на отделни петна и заема тънка ивица върху земната повърхност. Над литосферата, хидросферата и педосферата се намира атмосферата (въздушната обвивка на Земята - от гр. атмос - въздух). Във взаимна връзка с тези сфери е обвивката на живите организми. Тя се нарича биосфера, от гр. биос - живот. Тя от своя страна се разделя на растителна и животинска. 

Всички тези сфери са свързани помежду си, зависят една от друга, проникват една в друга. Например, не може да има почвена обвивка без скална основа (литосфера), от която почвата включва минерали, без растителни отпадъци, които да гният и от тях да се образува хумус (биосфера), без топлина и влага (атмосфера). От литосферата, атмосферата, хидросферата и педосферата силно зависи развитието на живите организми (биосферата) и т. н. 

Луната — спътник на Земята 
Схема на лунните фази
Схема на лунните фази
Луната е единственият естествен спътник на Земята и най-близкото до нея небесно тяло. Тя се движи около Земята със скорост около 1 км/сек. Времето, за което Луната обикаля Земята, е 27.3 денонощия. По форма Луната прилича на кълбо. От Земята виждаме само тази част на Луната, върху която падат слънчевите лъчи. С това се обясняват фазите - новолуние, първа четвърт, пълнолуние, последна четвърт. Времето между две последователни новолуния е 29.5 дни. Луната е обърната към Земята само с едната си страна. Денят и нощта там продължават по 15 денонощия, а повърхността се нагрява до +110°С през деня и изстива до -120°С през нощта. Повърхността е неравна, осеяна с кратери и низини. Скалите са подобни на земните. За пръв път през 1965 г. на Луната стъпват американски астронавти. 

Запомнете: 
Земята е част от Слънчевата система, една от нейните планети. Тя има кълбовидна форма, която дава отражение върху природните условия. Средният радиус е 6 371 км. Общата площ е 510 млн. кв. км. Земята е на възраст около 4 500 млн. години. Състои се от ядро, мантия и земна кора. Земята има само един естествен спътник - Луната. Около земната повърхност се формират няколко обвивки (геосфери) - литосфера, атмосфера, хидросфера, педосфера, биосфера. Когато Луната застане точно между Слънцето и Земята, на определени места по земната повърхност има слънчево затъмнение.

Интересно
Метеорити 
Земята като част от Вселената се намира в пространство, в което се движат огромно множество малки космически тела. Често те се сблъскват със Земята, навлизат в нейната въздушна обвивка, изгарят или падат на повърхността. Падналите се наричат метеорити. Някои от тях са дребни късчета, други са с големи размери. Падането на много голям метеорит може да предизвика катастрофа. Такава е станала на 30 юни 1908 г., когато небесно тяло с маса няколко хиляди тона навлиза в земната атмосфера над сибирската тайга (огромни вечнозелени иглолистни гори) и се взривява. Дървета на площ, почти колкото една пета част от територията на България, са повалени и потрошени, а на повърхността се образува огромна вдлъбнатина. Това е било в района на река Подкаменна Тунгуска в Русия и поради това метеоритът бил наречен Тунгуски.

Знаете ли, че ...
  • Разстоянието от Земята до Слънцето е около 150 млн. км. Би могло да се измине от пешеходец за 14 000 години като на ден се извървяват по 30 км. Автомобил, движещ се със средна скорост 100 км в час, ще измине разстоянието за 170 години.
  • Земята е "желязна планета". Американският учен Мейсън е изчислил, че тя е изградена главно от шест елемента - желязо, кислород, магнезий, силиций, сяра и никел.
  • С увеличаване на дълбочината в Земята по посока на нейния център се увеличават температурата и налягането. На 3000 метра дълбочина налягането достига до 10 000 тона на един квадратен метър, а в центъра на Земята би достигнало до 30 000 000 тона на квадратен метър и температура около 3300 градуса. Сега човечеството не разполага с такива уреди и съоръжения, които да издържат на подобно налягане и такава температура.

Основни понятия:
Земя, вътрешен строеж, земно ядро, мантия, земна кора, Луна, външни обвивки (геосфери), литосфера, атмосфера, хидросфера, педосфера, биосфера.

Въпроси и задачи:
1. Каква е формата на Зeмята?
2. Коя е главната последица от кълбовидността на Земята?
3. Като знаем, че дължината на екватора е 40 075 км, а разстоянието между София и Варна - 470 км, колко пъти трябва да се измине разстоянието между двата града, за да стане равно на дължината на екватора?
4. Ако самолет лети със скорост 800 км в час, за колко време ще обиколи Земята над Екватора?

1 коментар:

  1. НАУЧИХ МНОГО ИНТЕРЕСНИ НЕЩА ОТ ТЕЗИ СТРАНИЦИ !!!!!!!!! БЛАГОДАРЯ ОТ СЪРЦЕ НА АВТОРА !!!!!

    ОтговорИзтриване