петък, 22 януари 2016 г.

География на селищата в България

Тематичен тест по География на България


 Тестови задания с избираем отговор: 
1.    Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за селищата?
а)   място на земната повърхност, постоянно обитавано от хора;
б)   място, с изградени и поддържани сгради и съоръжения, обслужващи хората;
в)   различна пространствена форма и начин на застрояване;
г)   съвместен живот на хора и разнообразна човешка дейност;
д)   всички посочени се отнасят за селищата.
2.    Селищата влияят върху стопанството чрез:
а)   осигуряване на трудови ресурси (работна ръка);
б)   осигуряване на инфраструктура (помощни съоръжения);
в)   равнището на потребление на стоки и услуги;
г)   осигуряване на терени за развитие на стопанска дейност;
д)   всичко посочено.
       3.    Коя форма на земната повърхност в България е най-неподходяща за раз­витие на селища?
а)   низина;
б)   крайбрежие на морски залив;
в)   планина;
г)   равнина;
д)   котловина.
      4.    Селищата не могат без вода и са край източници на вода. Кой от посочените водоизточници въздейства отрицателно върху възникването и развитието на селищата?
а)   река;
б)   езеро;
в)   блато;
г)   минерален извор;
д)   карстов извор.
     5.    Град Чипровци е възникнал и се развил като рударско селище, понеже в околностите му има находище на:
а)   медни руди;
б)   оловно-цинкови руди;
в)   манганови руди;
г)   хромови руди;
д)   волфрамови руди.
6.  В българските планини има по-гъста селищна мрежа (повече на брой селища, но с по-малко жители), понеже:
а)   растителната покривка на земната повърхност е разнообразна;
б)   почвената покривка е прекъсната и само на отделни места има почви;
в)   се развива разнообразна занаятчийска дейност;
г)   се отглеждат разнообразни земеделски култури;
д)   има разнообразен строителен материал.
     7.  Промишлеността най-силно е повлияла върху развитието и облика на:
а)   Копривщица и Мелник;
б)   Калофер и Вършец;
в)   Генерал Тошево и Балчик;
г)   Девня и Димитровград;
д)   Девин и Тополовград.
         8.   През тракийската епоха са възникнали и са се развили селищата:
а)   Стара Загора, Пловдив, Кюстендил;
б)   Несебър, Каварна, Созопол;
в)   Девня, Дебелт, Монтана;
г)   Велико Търново, Провадия, Казанлък;
д)   Троян, Котел, Копривщица.
          9. Кой от посочените градове НЯМА специализация в балнеолечението?
а)   Вършец;
б)   Павел баня;
в)   Банкя;
г)   Банско;
д)   Хисар.
10.    Кой от посочените градове през 2015 г. е с население над 100 000 души?
а)   Плевен;
б)   Перник;
в)   Казанлък;
г)   Шумен;
д)   Добрич.
11.    Кое от твърденията за селищната система на България е вярно?
а)   проектирана и създадена е на научни основи;
б)   създадена е в миналото в зависимост от условията за живот и стопанска дейност;
в)   продукт е на религиозните схващания и традиции;
г)   отражение е на културното равнище на населението;
д)   нараства броят на селищата и гъстотата на селищната мрежа.
       12.  В кой от посочените райони на България броят на градовете е по-малък?
а)   Горнотракийска низина;
б)   Дунавска равнина;
в)   Черноморско крайбрежие;
г)   Сакарско-Странджанска област;
д)   Задбалкански котловини.
   13. Преобладаващата част селища (85%) са разположени на надм. височина:
а)   до 200 м.;
б)   до 500 м.;
в)   до 700 м.;
г)   до 1000 м.;
д)   над 1000 м.
        14.  Най-много на брой селища (471) има в административната област:
а)   Врачанска;
б)   Силистренска;
в)   Ямболска;
г)   Старозагорска;
д)   Кърджалийска.
15.  Към групата на пръснатите селища се отнасят:
а)   градове и промишлени селища;
б)   села и курортни селища;
в)   промишлени селища и минни селища;
г)   колиби и махали;
д)   манастирски и гарови селища.
   16.  Коя група от посочените градове е с население между 25 000 и 50 000 жители?
а)   Пловдив и Варна;
б)   Кюстендил и Кърджали;
в)   Сливен и Ямбол;
г)   Стара Загора и Плевен;
д)   Ботевград и Мездра.
17.    Кое от посочените селища е крайморско?
а)   Тутракан;
б)   Никопол;
в)   Белене;
г)   Китен;
д)   Оряхово.
18.    Най-много планински селища (над 700 м надм. височина) има в:
а)   Родопите;
б)   Рила;
в)   Средна гора;
г)   Пирин;
д)   Странджа.
19.    Селища, развили се в места на железопътни възли, са:
а)   Панагюрище и Копривщица;
б)   Червен бряг и Каспичан;
в)   Елхово и Ивайловград;
г)   Добринище и Асеновград;
д)   Чипровци и Мадан.
20.    Кметството е селище, в което:
а)   населението избира общински съвет;
б)   избраният кмет самостоятелно ръководи населеното място;
в)   избраният кмет подпомага общината в управлението на селището;
г)   населението участва в избор на областен управител;
д)   всичко посочено.
        21.  През последните години статут на градове получиха селищата:
а)   Мелник и Бобовдол;
б)   Игнатиево и Ахелой;
в)   Червен бряг и Трън;
г)   Чипровци и Берковица;
д)   Калофер и Елхово.
        22. В групата на  най-новите градове  (след 1990 г.) са Ветрен, Костандово и Сърница. Те са от:
а)   Софийска област;
б)   Русенска област;
в)   Пловдивска област;
г)   Благоевградска област;
д)   Пазарджишка област.
23.   В групата на най-малките градове (до 5 000 жители) попадат:
а)   Гоце Делчев и Чирпан;
б)  Лом и Самоков;
в)   Маджарово и Плиска;
г)   Айтос и Карнобат;
д)   Павликени и Севлиево.
        24.  Кой от посочените градове е с промишлено-транспортни функции?
а)   Априлци;
б)  Горна Оряховица;
в)   Стрелча;
г)   Брезово;
д)   Клисура.
        25.   Със специализация във въгледобив и електропроизводство са селищата:
а)   Несебър, Созопол, Приморско;
б)   Мадан, Рудозем, Лъки;
в)   Банкя, Момин проход, Вършец;
г)   Бобовдол, Раднево, Гълъбово;
д)   Копривщица, Девин, Мелник.
26.    Планировката на повечето български градове е:
а)   неправилна звездообразна форма;
б)   продълговата форма;
в)   концентрична;
г)   извита форма;
д)   няма доминираща форма на планировката на градовете.
27.    Предимно с аграрни дейности се занимава населението на:
а)   курортните селища;
б)   промишлените селища;
в)   манастирските селища;
г)   селата, махалите и колибите;
д)   градовете до 10 000 жители.
28.    Най-много села без постоянно население има в:
а)   Югозападен регион;
б)   Югоизточен регион;
в)   Североизточен приморски регион;
г)   Североизточен придунавски регион
д)   Северен централен регион.
29.    Основен фактор за възникването и развитието на селата е наличието на:
а)   течаща вода (река или ручей);
б)   изворна вода (чешми и кладенци);
в)   гори, мери и пасища;
г)   плодородни земи;
д)   чист, незамърсен въздух.
30.    Най-големите села в България са с население над:
а)   1000 души;
б)   2000 души;
в)   3000 души;
г)   4000души;
д)   8000 души.
31.    Кое от посочените села НЕ е общински център?
а)   Ковачевци (Пернишка област);
б)   Цалапица (Пловдивска област);
в)   Крушари (Добричка област);
г)   Борован (Врачанска област);
д)   Якимово (област Монтана).
32.    Кой от посочените общински центрове е село?
а)   Тервел (Добричка област);
б)   Кнежа (Плевенска област);
в)   Брезово (Пловдивска област);
г)   Руен (Бургаска област);
д)   Кресна (Благоевградска област).
33.    Урбанизацията е много сложен процес, който включва:
      а)   съсредоточаване на промишлени и обслужващи дейности, образование и
култура в градовете;
б)   разпространение на градския начин на живот;
в)   нарастване броя на големите градове и на населението в тях;
г)   формирането на градски агломерации;
д)   всичко посочено.
      34.    В коя двойка „име на селище-местоположение в природногеографска област" има несъответствие?
               а)  Свищов – Предбалкан;
               б)  Плевен – Дунавска равнина;
               в)  Копривщица – Краищенско-Средногорска;
               г)  Девин – Рило-Родопска;
       д)  Ямбол – Тракийско-Странджанска.
35.    През 2015 г. броят на градовете в България е:
а)   40;
б)   80;
в)   214;
г)   257;
д)   323.
36.    В градовете с население над 50 000 души живее около:
а)   20.0% от населението на страната;
б)   30.0% от населението на страната;
в)   45.0% от населението на страната;
г)   60.0% от населението на страната;
д)   75.0% от населението на страната.
37.    Градските агломерации представляват:
а)   съвкупност от селищата в определен географски район;
б)   културно-просветни връзки и влияние между отделни селища;
в)   интензивни транспортни връзки между съседни селища;
г)  обединяване на промишлени, търговски, транспортни, културни и други дейности на съседни селища;
д)   нито едно от посочените.
     38.   Кое от посочените селища НЕ се включва в Софийско-Пернишката агломерация?
а)   Костинброд;
б)   Божурище;
в)   Елин Пелин;
г)   Ихтиман;
д)   Мездра.
     39.    В административно-териториалното устройство на България централ­но място заемат общините, защото:
а)   в тях в по-пълна форма се осъществява местното самоуправление;
б)   по-конкретно се реализира централната власт;
в)   имат ограничена по количество и функции администрация;
г)   са големи териториални единици;
д)   имат еднотипен релеф.
40.   Най-сериозният съвременен проблем на развитие на българските селища е:
а)   влошаване на инженерната инфраструктура на повечето селища;
б)   обезлюдяване на  селата и намаляване броя на селищата и населението в тях;
в)   влошаване на транспортните връзки между селищата;
г)   непълното използване на местните ресурси за развитие на селищата;
д)   влошаване на образователното и културно равнище на част от населението.


Тестови задания със свободен отговор:
1. Съвкупността от населените места на определена територия (страна­та, район, област, община), свързани чрез обмен на стоки, услуги, движение на хора, информация и управление е:
     ………………………………………………………………
2. Градовете, свързани с Българското възраждане - Карлово, Сопот и Кало­фер, се намират в административната област:
    ………………………………………………………………..
3. Общините Трън, Брезник и Радомир са в областта:
    ……………………………………………………………….
4.    Характеристиката: „Градът е възникнал чрез сливане на селата Каменица, Лъджене и Чепино. Център е на дървообработване, производство на колофон, обра­ботката на мрамори и балнеолечебен туризъм.", се отнася за град:
    ………………………………………………………………
5.    Характеристиката: „Най-големият град в средната част на Дунавската равнина, с население над 100 000 жители. Възникнал е през тракийската епоха. Свър­зан е с военните действия за Освобождението на България. Център е на хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и леката промишленост, на познава­телен туризъм, свързан с паметниците за Освободителната руско-турска война.", се отнася за град:
    ……………………………………………………………..
6.    Характеристиката: „Градът е основан от римляните под името Дорусторум. През средните векове е известен под името Дръстър. Функционирал като голям военен, религиозен и културен център. Той е важно българско пристанище на река Дунав. В съвременни условия е промишлен център с развита хранително-вкусова промиш­леност и машиностроене, център на богат замеделски район.", се отнася за град:
    ……………………………………………………………..

Няма коментари:

Публикуване на коментар