сряда, 5 януари 2022 г.

Най-високи и известни върхове в България по надморска височина

 

Справка

Най-високи и известни върхове в България

по надморска височина


Връх

 м

планина

Област/подобласт

Мусала

2925

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Вихрен

2914

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Кутело I

2908

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Кутело II

2907

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Малка Мусала

2902

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Бански Суходол

2884

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Иречек

2852

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Полежан

2851

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Малък Полежан

2822

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Каменица

2822

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Баюви дупки

2820

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Голяма стража

2810

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Стражите

2802

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Безименен

2792

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Дено

2790

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Изворец

2783

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Голям Близнак

2779

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Малък Близнак

2772

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Манчо

2771

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Песоклива вапа

2769

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Овчарец (Юрушки чал)

2768

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Маришки връх (Мар. Чал)

2765

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Яловарника

2763

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Войводски връх

2761

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Каймакчал

2753

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Тодорин връх

2746

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Бъндеришки чукар

2732

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Голям Купен

2731

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Мальовица

2730

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Самодивски връх

2730

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Каменитица

2726

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Момин двор

2725

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Среден купен

2724

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Главнишки чукар

2720

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Черна поляна

2716

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Котешки чал

2715

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Алеко

2713

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Рилец

2713

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Малка Тодорка

2712

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Кривец (Ченгелчал)

2709

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Орловец

2707

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Голям Скакавец

2706

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Голяма Попова капа

2704

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Дисилица

2700

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Лопушки вр. (Попова капа)

2698

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Йосифица

2697

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Отовица (Отовишки връх)

2696

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Ловница

2695

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобалст

Канарата

2691

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Погледец

2691

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Каменишка кукла

2690

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Бутин (Албутин)

2688

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Куклите

2686

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Орловец

2686

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Аладжа слап

2684

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Водни връх (Водни чал)

2683

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Главнишки чукар

(Башлийски чукар)

2683

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Малък Скакавец

2682

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Павлев връх

2682

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Кралев двор

2680

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Малка Каменица

2679

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Скалец (Реджепица)

2678

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Злият зъб

2678

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Железник (Демирчал)

2673

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Теодосиеви караули

2671

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Газей

2671

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Шишковица

2669

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Дамга (Вазов връх)

2669

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Муратов връх

2669

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Джано

2668

Северен Пирин

Рило-Родопска подобласт

Голям Калин

2667

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Ибър

2666

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Скалица (Сейменски връх)

2666

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Валявишки чукар

2664

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Додов връх

2661

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Малък купен

2661

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Езерен връх

2657

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Елени връх

2654

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Зъбът

2650

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Безбог

2645

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Голям Типец

2645

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Малък Типец

2644

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Ангелов връх

2643 

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Сивричал

2641

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Разложки Суходол

2640

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Хлевен

2640

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Малка Мальовица

2640

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Суха вапа

2639

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Равни чал

2637

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Хвойнати връх

2635

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Ловница

2635

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Ковач

2634

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Тодорини караули

2633

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Голена

2633

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Заврачица (Мустачал)

2633

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Дончови караули

2632

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Белмекен

2628

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Възела

2620

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Голям Мечи връх

2618

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Голям Полич

2615

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Василашки чукар

2615

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Баба

2609

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Реджепица

2608

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Превалски чукар

2605

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Мозговишки чукар

2605

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Двуглав

2605

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Голям мраморец (Мермера)

2602

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Даутов връх

2597

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Пирин

2593

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Каменити чал

2591

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Голям петел

2590

Северозападна Рила

Рило-Пиринска пдообласт

Сиврия

2591

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Гергийца (Гергийски връх)

2589

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Възела

2581

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Спанополски чукар

2576

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Ортачал

2570

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Голям Мечит

2568

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Бегова капа

2550

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Малък Мечит

2535

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Каменишки връх

2533

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Вапа

2532

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Кабул

2531

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Средния връх

2531

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Лопаташки връх

2530

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Синаница (Синанишки вр.)

2516

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Сини връх

2516

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Чемерна

2511

Средна Рила

Рило- Пиринска подобласт

Малък Кабул (Чочов връх)

2506

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Атмегдански чал

2486

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Езерник

2485

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Мерджика (Юмерджик)

2484

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Голи връх

2484

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Черномогилски чал

2482

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Янчов чал

2481

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Момин връх

2480

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Малък Мечи връх

2474

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Куртджилък

2469

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Харамията (Хайдута, Църната скала)

2465

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Будачки камък

2448

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Равник (Парангалица)

2419

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Ченгенечал

2417

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Исмаилица

2408

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Ботев

2376

Калоферска планина

Средна Стара планина

Царев връх

2376

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Долна Кадийца (Вододела)

2368

Югозападна Рила

Рило-Пиринска област

Ризваница

2360

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Горна Кадийца (Марков камък)

2342

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Малкият юмрук

2340

Калоферска планина

Средна Стара планина

Калбура

2336

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Човекът

2332

Северен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Славов връх

2306

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Черни връх

2290

Витоша планина

Западно Средногорие

Голям Резен

2277

Витоша планина

Западно Средногорие

Аризманица

2272

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Голям Кадемлия (Триглав)

2275

Калоферска планина

Средна Стара планина

Мусов връх

2261

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Млечния чал (Дюзчал)

2255

Калоферска планина

Средна Стара планина

Руен

2251

Осогово планина

Осоговско-Беласишка редица

Малък Кадемлия

2229

Калоферска планина

Средна Стара планина

Чакалица

2228

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Жълтец (Саръкая)

2227

Калоферска планина

Средна Стара планина

Скопарник

2226

Витоша планина

Западно Средногорие

Гоцев връх

2212

Славянка планина

Рило-Пиринска подобласт

Параджика

2209

Калоферска планина

Средна Стара планина

Вежен

2198

Златишко-Тетевенска

Средна Стара планина

Зли връх (Мазалат)

2197

Калоферска планина

Средна Стара планина

Купена

2196

Витоша планина

Западно Средногорие

Пиргос

2196

Калоферска планина

Средна Стара планина

Шабран

2195

Славянка планина

Рило-Родопска

Голям Перелик

2191

Мурсалица планина

Западни Родопи

Голям Снежник (Карлък)

2188

Переликски дял

Западни Родопи

Шапка

2187

Осогово планина

Осоговско-Беласишка редица

Голяма Сюткя

2186

Баташка планина

Западни Родопи

Голям Царев връх

2183

Славянка планина

Рило-Пиринска подобласт

Малък Резен

2182

Витоша планина

Западно Средногорие

Шилото (Шилеста чука)

2180

Переликски дял

Западни Родопи

Голям Купен

2169

Калоферска планина

Старопланинска

Ташмандра

2169

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Миджур

2168

Чипровска планина

Старопланинска

Левски (Амбарица)

2166

Троянска планина

Старопланинска

Балабаница

2157

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Малък Перелик

2149

Переликски дял

Западни Родопи

Юрушка грамада

2136

Калоферска планина

Средна Стара планина

Копрен

2118

Чипровска планина

Западна Стара планина

Козуятяк

2108

Переликски дял

Западни Родопи

Малък Купен

2101

Калоферска планина

Старопланинска

Орелек

2099

Среден Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Голям Персенк

2091

рид Чернатица

Западни Родопи

Малък Цари връх

2087

Славянка планина

Рило-Родопска

Баташки Снежник

2082

Баташка планина

Западни Родопи

Малка Сюткя

2079

Баташка планина

Западни Родопи

Побита глава

2074

Калоферска планина

Средна Стара планина

Малък Персенк

2074

рид Чернатица

Западни Родопи

Баба (Тетевенска баба)

2071

Златишко-Тетевенска

Средна Стара планина

Църни камък

2068

Осогово планина

Осоговско-Беласишка редица

Урдини игли

2050

Северозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Човека

2047

Осогово планина

Осоговско-Беласишка редица

Болуваня

2042

Златишко-Тетевенска

Средна Стара планина

Селимица

2041

Витоша планина

Западно Средногорие

Софан

2037

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Голям Кръстец

2035

Калоферска планина

Средна Стара планина

Костенурката

2034

Троянска планина

Средна Стара планина

Мусаята

2034

Переликски дял

Западни Родопи

Обов

2033

Чипровска планина

Старопланинска

Картала

2033

Златишко-Тетевенска

Средна Стара планина

Радомир (Калабак)

2029

Беласица планина

Осоговско-Беласишка редица

Паскал

2029

Златишко-Тетевенска

Средна Стара планина

Равнец

2021

Калоферска планина

Старопланинска

Ком (Голям Ком)

2016

Берковска планина

Старопланинска

Мартинова чука

2016

Чипровска планина

Старопланинска

Косица

2001

Златишко-Тетевенска

Старопланинска

Балтаджийница

2001

Осогово

Осоговско-Беласишка редица

Преспа

2000

Переликско-Преспански дял

Западни Родопи

Пункова скала

1994

Беласица планина

Осоговско-Беласишка редица

Таштепе

1993

Осогово планина

Осоговско-Беласишка редица

Братаница

1992

Златишко-Тетевенска

Старопланинска

Модър

1992

рид Чернатица

Западни Родопи

Голема Чука

1987

Чипровска планина

Западна Стара планина

Ушите

1978

Южен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Свещник

1975

Южен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Човечето

1972

Осогово

Осоговско-Беласишка редица

Росоватец (Караборун)

1971

Калоферска планина

Старопланинска

Муторог

1971

Южен Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Реплянска църква

1969

Чипровска планина

Западна Стара планина

Среден Ком

1960

Берковска планина

Западна Стара планина

Остри нос (Диврикли)

1957

Баташка планина

Западни Родопи

Черногор (Карабалкан)

1956

рид Чернатица

Западни Родопи

Конгур

1951

Беласица планина

Осоговско-Беласишка редица

Дебело бърдо

1951

Беласица планина

Осоговско-Беласишка редица

Айдарски камък

1951

рид Чернатица

Западни Родопи

Средния връх

1950

Ардински дял

Западни Родопи

Свобода (Момчил)

1943

Преспански дял

Западни Родопи

Беслет

1938

рид Дъбраш (Беслетски рид)

Западни Родопи

Вража глава

1936

Чипровска планина

Западна Стара планина

Мурата

1930

Среден Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Голям Купен

1930

Витоша планина

Западно Средногорие

Снежанка

1926

Букова планина

Западни Родопи

Огреяк (Кадийца)

1924

Влахина планина

Осоговско-Беласишка редица

Голица

1923

Чернатица рид

Западни Родопи

Кюнец

1923

Осогово планина

Осоговско-Беласишка редица

Бели рид

1917

Среден Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Сребрен

1901

Баташка планина

Западни Родопи

Безименен

1893

Баташка планина

Западни Родопи

Тузлата

1891

Радюва пл. (Преспански дял)

Западни Родопи

Русалка (Марагидик)

1890

Калоферска планина

Старопланинска

Свищи плаз

1888

Златишко-Тетевенска

Средна Стара планина

Тумба

1880

Беласица планина

Осоговско-Беласишка редица

Санджак (Знаме)

1879

Равногор рид

Западни Родопи

Баба

1879

Среден Пирин

Рило-Пиринска подобласт

Знакът

1876

Баташка планина

Западни Родопи

Мечи връх (Мечи чал)

1873

Чернатица рид

Западни Родопи

Орловец

1868

Баташка планина

Западни Родопи

Църнотрав

1865

Осогово

Осоговско-Беласишка редица

Камен дел

1862

Витоша планина

Западно Средногорие

Кулиците

1861

Осогово

Осоговско-Беласишка редица

Мургавец

1858

Букова планина

Западни Родопи

Тузлата

1856

Крушевска пл. (Преспански дял)

Западни Родопи

Манолев връх

1842

Ардински дял

Западни Родопи

Портата

1841

Осогово

Осоговско-Беласишка редица

Черновец (Арапчал)

1834

рид Алабак

Западни Родопи

Белчева скала

1833

Витоша планина

Западно Средногорие

Циганско градище

1827

Ардински дял

Западни Родопи

Чаева чука

1826

Мурсалица планина

Западни Родопи

Турлата

1822

Переликски дял

Западни Родопи

Юмрука

1819

Златишко-Тетевенска

Старопланинска

Килеро

1819

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Кърмилята

1818

Мурсалица планина

Западни Родопи

Каинчал (Буковик)

1815

Велийско-Виденишки дял

Западни Родопи

Ждрапаница

1814

Осогово планина

Осоговско-Беласишка редица

Каранджилъка

1808

Мурсалица планина

Западни Родопи

Торилова чука

1805

Осогово

Осоговско-Беласишка редица

Маркова ливада

1804

Троянска планина

Старопланинска

Ильов връх (Джама)

1803

Малешевска планина

Осоговско-Беласишка редица

Чепеларка

1803

Чернатица рид

Западни Родопи

Каратепе

1802

Източна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Горна чука

1801

Осогово

Осоговско-Беласишка редица

Пирамидата

1800

Мурсалица планина

Западни Родопи

Студенец (Соуджак)

1791

Велийско-Виденишки дял

Западни Родопи

Говедарника (Мара Гидия)

1790

Златишко-Тетевенска

Старопланинска

Баба (Етрополска Баба)

1787

Етрополска планина

Западна Стара планина

Къщица

1780

Манастирище (Преспански дял)

Западни Родопи

Тодорини кукли

1785

Козница планина

Старопланинска

Ахматица

1785

Преспа рид

Западни Родопи

Погледец

1749

Малешевска планина

Осоговско-Беласишка редица

Безименна кота

1749

рид Чернатица

Западни Родопи

Било (Бигло)

1737

Кървав камък (планина)

Краище

Милевец

1733

Милевска планина

Краище

Ардин връх

1730

Ардински дял

Западни Родопи

Баба (Челопечка Баба)

1722

Етрополска планина

Старопланинска

Скалата

1722

Манастирище (Преспански дял)

Западни Родопи

Хайдушки камък

1721

Светиниколска планина

Старопланинска

Елварника

1715

Переликско-Преспански дял

Западни Родопи

Велийца

1712

Велийско-Виденишки дял

Западни Родопи

Баба

1707

Троянска планина

Старопланинска

Трите гроба

1706

Малешевска планина

Осоговско-Беласишка редица

Руй

1706

Руй планина

Краище

Свети Илия

1705

Чернатица рид

Западни Родопи

Ушите

1697

Златишко-Тетевенска

Старопланинска

Лепенят

1696

Троянска планина

Старопланинска

Мургаш

1687

Мургаш планина

Западна Стара планина

Хамамбунар

1686

Девинска планина

Западни Родопи

Зелениковец

1684

Калоферска планина

Старопланинска

Острика

1671

Царичка планина

Краище

Козята стена

1670

Троянска планина

Старопланинска

Добро утро

1668

Чипровска планина

Западна Стара планина

Факиро

1666

Югозападна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Звездец

1655

Етрополска планина

Старопланинска

Зелена глава

1653

Берковска планина

Старопланинска

Виденица

1652

Велийско-Виденишки дял

Западни Родопи

Гърковица

1648

Преспански дял

Западни Родопи

Бяла черква

1645

Чернатица рид

Западни Родопи

Билска чука (Голак)

1644

Огражден планина

Осоговско-Беласишка редица

Кресна

1643

Малешевска планина

Осоговско-Беласишка редица

Мургана

1638

Етрополска планина

Старопланинска

Козница

1637

Ржана планина

Западна Стара планина

Върховръх

1633

рид Чернатица

Западни Родопи

Разбой

1631

Златишко-Тетевенска

Старопланинска

Малък Ком

1618

Берковска планина

Старопланинска

Кайнадина (Изворец)

1607

Кайнадински рид

Западни Родопи

Орловец

1606

Руй планина

Краище

Богдан

1604

Същинска Средна гора

Централно Средногорие

Аква тепе

1599

Преспански дял

Западни Родопи

Милеви скали

1593

рид Алабак

Западни Родопи

Чукава

1588

Голема планина

Западна Стара планина

Три уши

1587

Светиниколска планина

Западна Стара планина

Малък мраморец (Малък Мермер)

1586

Средна Рила

Рило-Пиринска подобласт

Кюмюрлютепе

1583

рид Чернатица

Западни Родопи

Проглед

1577

Градище (Преспански дял)

Западни Родопи

Горно Язово

1573

Язова планина

Западна Стара планина

Буная

1572

Същинска Средна гора

Централно Средногорие

Черни връх

1543

рид Чернатица

Западни Родопи

Мали Богдан

1539

Същинска Средна гора

Средногорие

Чумерна

1536

Елено-Твърдишка планина

Средна Стара планина

Белток

1524

Осогово планина

Осоговско-Беласишка редица

Исполин

1524

Шипченска планина

Средна Стара планина

Маркови кладенци

1523

Огражден планина

Осоговско-Беласишка редица

Братия

1518

Същинска Средна гора

Централно Средногорие

Стария бунар

1517

Добростан масив

Западни Родопи

Караджова кула

1511

Тревненска планина

Средна Стара планина.

Червената стена

1501

Добростан масив

Западни Родопи

Връшник

1500

Лисец планина

Краище

Алабак (Божевец)

1499

рид Алабак

Западни Родопи

Равно буче

1499

Понор планина

Западна Стара планина

Арамлия

1496

Чудинска планина

Краище

Издримец

1493

Голема планина

Старопланинска

Васильов връх

1490

Васильовска планина

Предбалкан

Бедек

1488

Тревненска планина

Средна Стара планина

Виден

1487

Конявска планина

Краище

Голема Рудина

1485

Милославска планина

Краище

Вейката

1483

Гюмюрджински Снежник

Източни Родопи

Бегличка могила

1482

Врачанска планина

Западна Стара планина

Големи връх

1481

Ерулска планина

Краище

Сърбеница

1479

Понор планина

Западна Стара планина

Царечка могила

1477

Понор планина

Западна Стара планина

Калчиш

1475

рид Къркария

Западни Родопи

Елин връх

1472

рид Алабак

Западни Родопи

Чиляка

1459

рид Каракулас (Преспански дял)

Западни Родопи

Дивата вода

1457

Добростански рид

Западни Родопи

Голак

1453

Малешевска планина

Осоговско-Беласишка редица

Добри връх

1450

Жълти дял рид

Източни Родопи

Урсолица

1448

Същинска Средна гора

Средногорие

Риш (Рони кръст)

1443

Конявска планина

Краище

Бузлуджа (Хаджи Димитър)

1441

Шипченска планина

Средна Стара планина

Маняков камик

1439

Било планина

Западна Стара планина

Туторовица

1428

Влахина планина

Осоговско-Беласишка редица

Голям Дебелец

1415

Верила планина

Краище

Кръстов връх

1413

Преспански дял

Западни Родопи

Сама Бука

1409

Чудинска планина

Краище

Църна трава

1407

Чудинска планина

Краище

Любаш (Момин двор)

1399

Любаш планина

Краище

Муратов връх

1398

Огражден планина

Осоговско-Беласишка редица

Въргавица

1393

Кървав камък

Краище

Стража (Големи връх)

1389

Стража (Парамунска)

Краище

Лисец

1386

Същинска Средна гора

Централно Средногорие

Брусовете

1373

Верила планина

Краище

Харамийски връх

1372

Кайнадински дял

Западни Родопи

Острец

1369

рид Алабак

Западни Родопи

Остра чука

1364

Ерулска планина

Краище

Големи дел

1363

Вучибаба дял на Видлич

Старопланинска

Бели камък

1356

Кобилска планина

Краище

Голям Климаш

1355

Лествица планина

Среден Предбалкан

Градище

1349

Верила планина

Краище

Копитото

1348

Витоша планина

Западно Средногорие

Момина сълза

1339

Влахина планина

Осоговско-Беласишка редица

Манастирище

1338

Плана планина

Средногорие

Тумба

1330

Руй планина

Краище

Панагюра

1330

Тревненска планина

Средна Стара планина

Плоча

1329

Еловишка планина

Краище

Столетов (Св. Никола)

1326

Шипченска планина

Средна Стара планина

Мухчел

1326

Плана планина

Средногорие

Лиляк

1324

Ерулска планина

Краище

Огорелица

1318

Боховска планина

Краище

Ямата

1318

Влахина планина

Осоговско-Беласишка редица

Драгоя

1314

Верила планина

Краище

Колош

1314

Конявска планина

Краище

Средния връх

1314

Еловишка планина

Краище

Чардак

1312

Кобилска планина

Краище

Кобилски камък

1304

Кобилска планина

Краище

Кръстен камък

1304

Ерулска планина

Краище

Обел

1300

Влахина планина

Осоговско-Беласишка редица

Тичак

1295

Земенска планина

Краище

Готен

1295

Софийска планина

Западна Стара планина

Стрелянска могила

1295

Плана планина

Западно Средногорие

Чертиград

1284

рид Лисец

Западен Предбалкан

Тръна

1275

Черни (Септемврийски) рид

Ихтиманска Средна гора

Ветрен (Коджа еле)

1267

Мъгленик планина

Източни Родопи

Костобия

1264

Лисец планина

Краище

Средногорец

1262

Кайнадински рид

Западни Родопи

Дебела дърма

1258

Боховска планина

Краище

Дупевица

1256

Люлин планина

Западно Средногорие

Кукуруз

1251

Васильовска планина

Среден Предбалкан

Силни връх

1245

Земенска планина

Краище

Плоча

1242

Изворска планина

Краище

Алада (Аладаг)

1241

Жълти дял рид

Източни Родопи

Братан

1236

Сърнена гора

Средногорие

Церия

1234

Мала планина

Западна Стара планина

Голяма Икуна

1221

Белица планина

Ихтиманска Средна гора

Попови Уши

1221

Ерулска планина

Краище

Големи връх

1219

Ездимирска планина

Краище

Асенов връх

1218

Стъргач планина

Рило-Пиринска подобласт

Соуджака

1213

Елено-Твърдишка

Средна Стара планина

Гламен

1212

Земенска планина

Краище

Иванов Камък

1207

Земенска планина

Краище

Петровски кръст

1206

Чепън планина

Западна Стара планина

Ребърска могила

1204

Любаш планина

Краище

Голяма Иверка

1203

Ездимирска планина

Краище

Райловско градище

1199

Люлин планина

Западно Средногорие

Черни връх

1199

Черновръшки рид

Среден Предбалкан

Арамлиец

1197

Белица планина

Ихтиманска Средна гора

Попов дял

1191

Лозенска планина

Ихтиманска Средна гора

Лалина могила

1188

Лозенска планина

Ихтиманска Среднагора

Конски връх

1187

Пенкьовска планина

Краище

Бенковски

1186

Ветрен (Еледжик)

Средногорие

Буйна чука

1185

Пенкьовска планина

Краище

Полувраг

1182

Лозенска планина

Ихтиманска Среда гора

Златовършец

1182

Пенкьовска планина

Краище

Орлова чука

1182

Лисец планина

Краище

Китка

1181

Завалска планина

Западно Средногорие

Българка

1181

Сливенска планина

Източна Стара планина

Петрахиля

1179

Лествица планина

Среден Предбалкан

Сирищнишка Рудина

1172

Рудини планина

Краище

Шильоко

1169

Пенкьовска планина

Краище

Кръста

1158

Стража (Парамунска)

Краище

Ветрушка

1158

Голо бърдо

Краище

Голеш

1156

Гребен планина

Западно Средногорие

Бандерата

1155

Рудини планина

Краище

Голема Кулоница

1154

Голо бърдо

Краище

Примочлян

1154

Голо бърдо

Краище

Трескавец

1152

Васильовска планина

Среден Предбалкан

Острица

1147

Голо бърдо

Краище

Бездимен

1140

Каракулас (Преспански дял)

Западни Родопи

Чеканска чука

1136

Вискяр планина

Западно Средногорие

Голямо усое

1136

Рудини планина

Краище

Руен

1134

Влахина планина

Осоговско –Беласишка редица

Тумба

1129

Черна гора (Църна гора)

Краище

Разбойна

1128

Котленска планина

Източна Стара планина

Ведерник

1124

Ведернишки рид

Западен Предбалкан

Черешата

1123

Мъгленик планина

Източни Родопи

Черногорска Китка

1118

Черна гора планина

Краище

Ушите

1110

Стидовска планина

Източна Стара планина

Бабин нос

1107

Бабин нос планина

Западен Предбалкан

Безименен (до Вратник)

1107

Котленска планина

Източна Стара планина

Чарчилат

1107

Ездимирска планина

Краище

Гарван

1100

Черна гора планина

Краище

Цепина

1100

Каркария рид

Западни Родопи

Манастирище

1094

Конявска планина

Краище

Развалена църква

1094

Конявска планина

Краище

Чиплакбаир

1091

Бесленски рид (пл. Боздаг)

Рило-Пиринска подобласт

Острец (Сиврибаир)

1088

Вакарелска планина

Ихтиманска Средна гора

Златарица

1086

Лешникова планина

Краище

Дренова глава

1084

Стража планина

Краище

Кутелка

1084

Сливенска планина

Източна Стара планина

Изворска могила

1082

Любаш планина

Краище

Гуглин въртоп

1079

Стража планина

Краище

Мечи камък

1077

Вискяр планина

Западно Средногорие

Лисец

1073

рид Лисец

Западен Предбалкан

Големия Сакар

1054

Лиса планина

Източен Предбалкан

Калето

1053

Вискяр планина

Западно Средногорие

Висока могила

1048

Вискяр планина

Западно Средногорие

Веля глава

1046

Завалска планина

Западно Средногорие

Шербанец

1041

рид Лисец

Западен Предбалкан

Острома

1027

рид Лакавица

Западен Предбалкан

Форта

1024

Люлин планина

Западно Средногорие

Црънча

1016

Завалска планина

Западно Средногорие

Голак

1009

рид Голак

Ихтиманска Средна гора

Свети Илия

1002

рид Жълти дял

Източни Родопи

Юркеден

960

Стръмни рид

Източни Родопи

Нишана

957

Драгоица плато

Западен Предбалкан

Типчен

941

Широка планина

Западен Предбалкан

Клисесърт

914

Черна планина

Източни Родопи

Кърнева ливада

904

рид Венеца (Белоград. Венец)

Западен Предбалкан

Кулата

901

Еленски възвишения

Среден Предбалкан

Калето

899

Върбишка планина

Източна Стара планина

Чавчи Камък

898

възвишение Три уши

Западна Стара планина

Свети Илия

879

Стръмни рид

Източни Родопи

Пашаалан

875

Микренски височини

Среден Предбалкан

Кованлъка

871

рид Чуката

Източни Родопи

Кашенци (Овчаря)

869

Габровски височини

Среден Предбалкан

Мечковец

859

рид Мечковец

Източни Родопи

Вишеград

856

Сакар планина

Тракийско-Странджанска

Гола глава

853

рид Гола глава

Западен Предбалкан

Каяджик (Мастатепе)

843

рид Каяджик (Каменник)

Източни Родопи

Иран тепе

827

Иран тепе

Източни Родопи

Бължинска могила

818

рид Лакавица

Западен Предбалкан

Голяма Драгойна

813

рид Драгойна

Източни Родопи

Сърта

812

рид Сърта

Източни Родопи

Забел

796

Забелски рид на Чепън

Западна Стара планина

Маняшки връх

781

рид Венеца

Западен Предбалкан

Байряка

779

Сакар планина

Тракийско-Странджанска

Божуря

768

Стражата плато

Среден Предбалкан

Ада тепе

726

рид Сърта

Източни Родопи

Голяма Въшкадалница

723

Преславска планина

Източен Предбалкан

Градище

710

Странджа планина

Тракийско-Странджанска

Арабаджи баир

710

Странджа планина

Тракийско-Странджанска

Света Марина

709

рид Гората

Източни Родопи

Шейновец (Курткале)

704

рид Гората

Източни Родопи

Минин чукар

704

Стражата плато

Среден Предбалкан

Връшка чука

692

Връшка чука

Западен Предбалкан

Илийца

684

Карнобатска планина

Източна Стара планина

Гюнето

655

Ловчански височини

Среден Предбалкан

Бърдото

652

Веренишко бърдо

Западен Предбалкан

Кусчалъ

639

Карнобатска планина

Източна Стара планина

Кервансарай

632

Странджа планина

Тракийско-Странджанска

Каменяк

627

Камчийска планина

Източна Стара планина

Петриша

627

Севлиевски височини

Среден Предбалкан

Мандрабаир

621

Еминска планина

Източна Стара планина

Отъка

609

Драгоевска планина

Източен Предбалкан

Градище

600

Манастирски възвишения

Средна Тунджа

Гюрген

577

Кедикбалкан плато

Източен Предбалкан

Пъстрина

563

възвишение Пъстрина

Западен Предбалкан

Чуката

556

Деветашко плато

Среден Предбалкан

Гюргенбаир

555

Дервентски възвишения

Тракийско-Странджанска

Лягулите

532

Антоновски височини

Източен Предбалкан

Агъла

523

рид Гагайка

Среден Предбалкан

Голямата стена

522

рид Стените

Среден Предбалкан

Александров връх

517

Лилякско плато

Източна Дунавска равнина

Свети Сава (Асан баир)

515

Бакаджиците възвишение

Източно Средногорие

Палангурска могила

507

Угърчински височини

Среден Предбалкан

Орлов връх

506

Венеца (Врачански Венец)

Западен Предбалкан

Папия

502

Странджа планина

Тракийско-Странджанска

Търнов дял

502

Шуменско плато

Източна Дунавска равнина

Петров камък

501

Самуиловски височини

Източна Дунавска равнина

Ехекчиите

492

Странджа планина

Тракийско-Странджанска

Дива баба

489

Меловете възвишения

Среден Предбалкан

Каратепе

485

Айтоска планина

Източна Стара планина

Калакоч

485

Поповски височини

Източна Дунавска равнина

Сарлъка

473

Странджа планина

Тракийско-Странджанска

Кръста

472

Терзийски баир

Източна Стара планина

Милин камък

463

рид Милин камък

Западен Предбалкан

Магура

461

възв. Рабишка могила

Западен Предбалкан

Босна

454

Странджа планина

Тракийско-Странджанска

Калето

448

Манастирски възвишения

Среднотунджанска подобласт

Кота

440

Търновски височини

Среден Предбалкан

Зъбера

436

Зъбера (Белотински зъбер)

Западен Предбалкан

Романа

427

височина Романа

Среден Предбалкан

Алиев трап

426

Присовски рид

Среден Предбалкан

Острата вила

416

Светиилийски възвишения

Среднотунджанска подобласт

Хисар

403

Хисар (Карнобатски Хисар)

Източно Средногорие

Свети Илия

386

Еминска планина

Източна Стара планина

Безименна кота

371

Драгановски височини

Средна Дунавска равнина

Градище

365

рид Градище

Хасковска хълмиста земя

Челковица

364

рид Дреновица

Предбалкан

Хухла

353

рид Хухла

Хасковска хълмиста земя

Гламата

334

възвишение Гламата

Западна Дунавска равнина

Еленски връх

323

Бесапарски ридове

Западни Родопи

Средния връх

317

Плевенски височини

Средна Дунавска равнина

Маркова могила