сряда, 3 февруари 2021 г.

Най-големите реки в България

 Най-големите реки в България

Име

Извор/начало

Устие

Дължина km

Водосбор km2

Отток m3/s

1.

Искър

Прав Искър, под вр. Дамга на 2500 m  Рила планина

Дунав  (д.п.)

368.0

352.3

8 646.2

8 617.1

54.5

2.

Тунджа

Селска река, под вр. Юрушка грамада, Калоферска пл.

Марица (л.п.)

349.5

328.4

7 884.0

7890.7

39.7

3.

Марица

Горно Маричино езеро, Рила

Бяло море

321.6

309.0

21 084.0

21 271.9

108.0

4.

Осъм

Черни Осъм, ЮЗ от вр. Левски, Стара планина

Дунав (д.п.)

314.0

204.6

2 824.0

2 838

16.40

5.

Струма

Южен склон на Черни връх, Витоша

Бяло море

290.0

275.1

10 797.0

8 036.3

76.167

6.

Янтра

Под вр. Атово падало, Шипченска пл.

Дунав (д.п.)

285.5

222.0

7 862.0

7 862.4

36.8

7.

Камчия

Армутлудере и Тича, под вр. Армутлу, м. Ючхарлъ, Лиса планина

Черно море

244.5

190.7

5 357.6

5 363.0

24.476

8.

Арда

Извор „Ардабаши” под Ардин вр., (Зап. Родопи)

Марица (д.п.)

 241.3

229.1

5 201.0

5 213.1

15.213

9.

Луда

Камчия

Голяма река, м. „Стария кантон” извор-чешма край вр. Вратник

Камчия (д.п.)

200.9

180.2

1611.9

1 610.0

9.681

10.

Голяма

Камчия

Тича, под вр. Армутлу, м. Ючхарлъ, Лиса планина

Камчия (л.п.)

198.5

2 997.0

11.40

11.

Русенски

Лом

Бели Лом, извор-чешма "Даачешме", зап. от с. Островче,  Разградски вис.

Дунав (д.п.)

196.9

155.5

2 947.0

2985.0

5.60

12.

Вит

р. Стара Рибарица, западно от вр. Юмрука (Бели Вит), Стара планина

Дунав (д.п.)

188.6

167.5

3 225.0

3 227.6

8.67

13.

Росица

м. „Червена локва”, под вр. Бухала, край х. „Мазалат”, Калоферска пл.

Янтра (л.п.)

164.3

148.5

2 265.0

2 260.0

10.60

14.

Тополница

р. Ширинейска (извор Трите кладенци под вр. Бич)

Марица (л.п.)

154.8

135.6

1 789.0

1 780.0

10.00

15.

Велека

под вр. Гьоктепе (Турция), край село Алхатлъ, Странджа

Черно море

123.0 107.9

955.0

791.9

7.694

16.

Сазлийка (Ракитница)

Топлиците, под вр. Башалан (Руя), Сърнена гора)

Марица (л.п.)

145.4

121.7

3 293.0

3 366.0

18.00

17.

Огоста

Чипровска река, под вр. Вража глава, Чипровска пл.

Дунав (д.п.)

141.1

142.7

3 157.0

4282.2

23.554

18.

Бели Лом

Извор-чешма „Даачешме”, Разградски височини

Русенски Лом

140.7

122.8

1 279.0

1 310.0

2.09

19.

Скът

м. „Речка”, сев. склон рид Веслец, Предбалкан

Дунав (д.п.)

134.0

139.8

1 074.0

1 070.0

1.7

20.

Черни Лом

р. Дермендере, юж. подножие на Лилякското плато, Търговищко

Русенски Лом

130.3

114.2

1 549.0

1 550.0

 

21.

Места

Грънчарица (над ез. Грънчар), Бяла Места

Бяло море

125.9

126.1

2 767.0

2 785.5

29.85

22.

Суха река

Изворско дере, извор-чешма, Франгенско плато

ез. Олтина, Румъния

125.8

148.4

2 404.0

2 421.3

0.69

23.

Провадийска река

Каменица, карстов извор, Самуилов-ски височини край с. Звегор

Белославско езеро

119.0

120.9

2 132.0

2 145.3

3.10

24.

Въча

Буйновска река, Каинчалски дял, Западни Родопи, край с. Кожари

Марица (д.п.)

111.5

103.7

1 645.0

1680.0

22.0

25.

Стряма

Камениница, под вр. Вежен, Златишко-Тетевенска планина

р. Марица (л.п.)

110.1

98.7

1 394.0

1490.0

10.05

26.

Канагьол (Казалък)

Извор-чешма, земл. Капитан Петко, Самуиловски височини

ез. Гърлица (Румъния)

109.6

85.4

1 745.0

1 785.5

0.086

27.

Царацар (Крапинец)

Карапанча, извор-чешма край с. Хърсово, Самуиловски височиин

пресъхваща

108.0

69.5

1 062.0

1 073.1

0.063

28.

Сенковец

Сазлъка, извор-чешма „Коса чешме” в с. Висока поляна, Самуиловски в.

Дунав (д.п.)

101.6

121.7

553.0

3 366.0

0.166

29.

Върбица

Подножието на вр. Мъргазян (1346 м), Ардински дял на Родопите

Арда (д.п.)

98.1

99.2

1 203.0

1 207.6

 

30.

Лом

Под вр. Миджур в Чипровска планина, начало р. Бърза

Дунав (д.п.)

93.0

102.9

1 240.0

1 159.6

7.39

Забележка:  Данните за дължината и водосборната площ за реките са за територията на България. В горния ред са най-често приеманите, публикувани и цитирани стойности, а на втория ред са тези на НСИ – Статистически годишник за 2021 г. по официални данни от НИМХ. Разликите в дължините и площта се дължат на различните възприемания за начало (извор) на реката и по-нови измервания на дължините и площта на водосборните области. 
Няма коментари:

Публикуване на коментар