сряда, 3 февруари 2021 г.

Най-големите реки в България

 

Най-големите реки в България

Име

Извор/начало

устие

Дължина km

Водосбор km2

Отток m3/s

1.

Искър

Прав Искър, сев. от Вазов вр., Рила

Дунав  (д.п.)

368.0

8 646.2

54.5

2.

Тунджа

Селска река, под вр. Юрушка грамада, Калоферска пл.

Марица (л.п.)

349.5 (390.0)

7884

(8429)

39.7

3.

Марица

Горно Маричино езеро, Рила

Бяло море

321.6 (472.0)

21 084

(53 000)

108.0

4.

Осъм

Черни Осъм, ЮЗ от вр. Левски, Стара планина

Дунав (д.п.)

314.0

2 824

16.40

5.

Струма

Южен склон на Черни връх, Витоша

Бяло море

290.0

(415.2)

10 797 (17300)

76.167

6.

Янтра

Под вр. Атово падало, Шипченска пл.

Дунав (д.п.)

285.5

7 862

36.8

7.

Камчия

Армутлудере и Тича, под вр. Армутлу, м. Ючхарлъ, Лиса планина

Черно море

244.5

5 357.6

24.476

8.

Арда

Извор „Ардабаши” под Ардин вр., (Зап. Родопи)

Марица (д.п.)

 (241.3) (278.3)

5 201

(5 795)

15.213

9.

Луда

Камчия

Голяма река, м. „Стария кантон” извор-чешма край вр. Вратник

Камчия (д.п.)

200.9

1611.9

9.681

10.

Голяма

Камчия

Тича, под вр. Армутлу, м. Ючхарлъ, Лиса планина

Камчия (л.п.)

198.5

2 997

11.40

11.

Русенски

Лом

Бели Лом, извор-чешма "Даачешме", зап. от с. Островче,  Разградски вис.

Дунав (д.п.)

196.9

2 947

5.60

12.

Вит

р. Стара Рибарица, западно от вр. Юмрука (Бели Вит), Стара планина

Дунав (д.п.)

188.6

3 225

8.67

13.

Росица

м. „Червена локва”, под вр. Бухала, край х. „Мазалат”, Калоферска пл.

Янтра (л.п.)

164.3

2 265

10.60

14.

Тополница

р. Ширинейска (извор Трите кладенци под вр. Бич)

Марица (л.п.)

154.8

1 789

10.00

15.

Велека

под вр. Гьоктепе (Турция), край село Алхатлъ, Странджа

Черно море

123.0 (147.0)

955.0 (994.8)

7.694

16.

Сазлийка (Ракитница)

Топлиците, под вр. Башалан (Руя), Сърнена гора)

Марица (л.п.)

145.4

3 293

18.00

17.

Огоста

Чипровска река, под вр. Вража глава, Чипровска пл.

Дунав (д.п.)

141.1

3 157

23.554

18.

Бели Лом

Извор-чешма „Даачешме”, Разградски височини

Русенски Лом

140.7

1 279

2.09

19.

Скът

м. „Речка”, сев. склон рид Веслец, Предбалкан

Дунав (д.п.)

134.0

1 074

1.7

20.

Черни Лом

р. Дермендере, юж. подножие на Лилякското плато, Търговищко

Русенски Лом

130.3

1 549

 

21.

Места

Грънчарица (над ез. Грънчар), Бяла Места

Бяло море

125.9

(273.0)

2 767

(3747)

29.85

22.

Суха река

Изворско дере, извор-чешма, Франгенско плато

ез. Олтина, Румъния

125.8

2 404

0.69

23.

Провадийска река

Каменица, карстов извор, Самуилов-ски височини край с. Звегор

Белославско езеро

119.0

2 132

3.10

24.

Въча

Буйновска река, Каинчалски дял, Западни Родопи, край с. Кожари

Марица (д.п.)

111.5

1 645

 

25.

Стряма

Камениница, под вр. Вежен, Златишко-Тетевенска планина

р. Марица (л.п.)

110.1

1 394

10.05

26.

Канагьол (Казалък)

Извор-чешма, земл. Капитан Петко, Самуиловски височини

ез. Гърлица (Румъния)

109.6

1 745

0.086

27.

Царацар (Крапинец)

Карапанча, извор-чешма край с. Хърсово, Самуиловски височиин

пресъхваща

108.0

1 062

0.063

28.

Сенковец

Сазлъка, извор-чешма „Коса чешме” в с. Висока поляна, Самуиловски в.

Дунав (д.п.)

101.6

553.0

 

Забележка:  Данните в скоби за дължина и водосборна площ са за цялата река, включително и извън територията на страната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар