неделя, 25 февруари 2018 г.

Страни в Западна и Централна Азия

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. На картата на Юзгозападна Азия е изобразена с по-тъмен цвят територията на страната:              
Карта на Юзгозападна Азия    А) Иран;
    Б) Армения;
    В) Сирия;
    Г) Саудитска Арабия.

2. На територията на коя държава от Централна Азия са интересните и привлекателни за туристите със средновековната си архитектура, паметници и музеи градове Бухара, Самарканд и Хива?
    А) Казахстан;
    Б) Узбекистан;
    В) Киргизстан;
    Г) Таджикистан.

3. За коя страна от Централна Азия се отнася описанието? „Разположена е източно от Каспийско море и обхваща големи части от пустинята Каракум и Туранската низина. Богата е на нефт и природен газ. Столица е град Ашхабад.”
    А) Туркменистан;
    Б) Узбекистан;
    В) Таджикистан;
    Г) Киргизстан.

4. В Казахстан главната отглеждана земеделска култура е:
    А) захарна тръстика;
    Б) ръж;
    В) картофи;
    Г) пшеница.

5. Кой от добивните отрасли на стопанството НЕ е добре развит в Казахстан?
    А) рудодобив;
    Б) нефтодобив;
    В) дърводобив;
    Г) газодобив.

6. Кой стопански отрасъл НЕ е характерен и не се развива в Турция?
    А) машиностроене – автобуси, трактори, електроуреди;
    Б) текстилна промишленост – памучни платове, килими и др.;
    В) производство на зеленчуци, цитрусови плодове, грозде и др.;
    Г) добив на нефт и природен газ.

7. В коя от държавите в Централна Азия попадат части от Прикаспийската и Западносибирската низина?
    А) Казахстан;
    Б) Узбекистан;
    В) Таджикистан;
    Г) Киргистан.

8. Преобладаващата част от населението на страните Иран, Афганистан и Таджикистан е от:
    А) негроидната раса;
    Б) монголоидната раса;
    В) европеидната раса;
    Г) австралоидната раса.

9. Преобладаващата част от територията на Казахстан попада в природните зони на:
    А) степи, пустини и полупустини;
    Б) широколистни листопадни гори, пустини и полупустини;
    В) степи и твърдолистни вечнозелени гори;
    Г) иглолистни вечнозелени гори и степи.

10. Кой от животновъдните отрасли в Централна и Западна Азия по религиозни причини е много слабо развит?
      А) коневъдство;
      Б) овцевъдство;
      В) свиневъдство;
      Г) говедовъдство. 

11. Космодрумът „Байконур”, от който се изстрелват руските космически ракети и кораби, е нa територията на:           
      А) Таджикистан;
      Б) Узбекистан;
      В) Киргизстан;
      Г) Казахстан.

12. Икономически най-развитата държава в Централна Азия е:
      А) Казахстан;
      Б) Узбекистан;
      В) Киргизстан;
      Г) Туркменистан.

13. За коя държава в Западна Азия се отнася характеристиката? „Икономически развита страна с високопродуктивно земеделие, съвременно промишлено производство, развити образование и наука.”
      А) Йордания;
      Б) Израел;
      В) Ливан;
      Г) Армения.

14. На територията на коя държава от Западна Азия се намират двата протока – Босфор и Дарданели, които свързват Черно и Средиземно море?
      А) Сирия;
      Б) Армения;
      В) Турция;
      Г) Ливан.

15. Един от най-големите търговски центрове в света – град Дубай – се намира в държава от района на Персийския залив със столица град Абу Даби. Името на тази страна е
      А) Бахрейн.
      Б) Катар;
      В) Оман;
      Г) ОАЕ.

      Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

Карта на Централна Азия16. Коя страна е изобразена на картата на Централна Азия?
      …………………………………………

 17. Най-големият град в Казахстан е
       …………………………………….   .

18. Столица на държавата Иран е град
      ………………………………………….

19. Коя голяма по територия държава в Западна Азия е с най-големите нефтени находища в света, населението е почти само от араби и в нея се намират свещените за мюсюлманите градове Мека и Медина?
      …………………………………………

20. Определете съответствието между страна и добре развит стопански отрасъл.

 Страна
Съответствие
  Стопански отрасъл
 1. Турция
1 ...........
 А) рудодобив и металургия
 2. Саудитска Арабия
2 ...........
 Б) отглеждане на памук
 3. Казахстан
3. ..........
 В) стопански туризъм
 4. Узбекистан
4. ..........
 Г) текстил и килимарство
 5. Иран
5. ..........
 Д) добив на нефт и природен газ

Няма коментари:

Публикуване на коментар