неделя, 25 февруари 2018 г.

Индийски океан

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. На Земята има четири океана. Сред тях по площ (76 млн. кв.км) Индийският океан се нарежда на:
   А) първо място;
    Б) второ място;
    В) трето място;
    Г) четвърто място.

2. С кой континент на изток граничи Индийският океан?
    А) Африка;
    Б) Южна Америка;
    В) Азия;
    Г) Австралия.

3. Кое море НЕ е част от Индийския океан?
    А) Жълто море;
    Б) Червено море;
    В) Арабско море;
    Г) Тиморско море.

4. Кое от географските имена е на голям залив в Индийския океан?
    А) Ормузки;   
    Б) Бабелмандебски;
    В) Мозамбикски;
    Г) Бенгалски.

5. От островите в Индийския океан най-голям по площ е:
    А) Мозамбик;
    Б) Шри Ланка;
    В) Сокотра;
    Г) Кергелен.

6. Експедицията на кой от големите мореплаватели през епохата на Великите географски открития НЕ е плавала в Индийския океан?
    А) Джеймс Кук;
    Б) Вашку да Гама;
    В) Фернандо Магелан;
    Г) Христофор Колумб.

7. Кой подводен хребет разделя Индийския океан на две части: източна и западна?
    А) Западноиндийски;
    Б) Източноиндийски;
    В) Централноиндийски;
    Г) Арабско-Индийски.

8. В Индийския океан има течения, които влияят на климата на крайбрежните земи. Кое от тях е студено?
    А) Южнопасатно течение;
    Б) Сомалийско;
    В) Мозамбикско;
    Г) Западноветрово течение.

9. В Индийския океан стават чести и силни земетресения, които предизвикват в него появата на:
    А) тайфуни;
    Б) цунами;
    В) приливи и отливи;
    Г) океански течения.

10. Типични периодични ветрове в северната част на Индийския океан са:
      А) торнада;
      Б) пасати;
      В) мусони;
      Г) урагани.

11. В свързаните с Индийския океан морета с най-висока соленост (до 40-42 ‰) се отличава:
      А) Арабско море;
      Б) Червено море;
      В) Андаманско море;
      Г) Тиморско море.

12. Кой вид острови  в северната и централната части на Индийския океан се образуват от варовитите скелети на организми?
      А) коралови;
      Б) континентални;
      В) вулкански;
      Г) пясъчни.

13. Посочете несъответствие между името на остров и неговия вид по произход:
      А) Мадагаскар – континентален;
      Б) Сейшелски острови – вулкански и коралови;
      В) Малдивски острови – вулкански;
      Г) Шри Ланка – континентален.

14. В Индийския океан най-дълбокото място, (Яванската падина (7209 м), е разположено край бреговете на:
      А) Малайския архипелаг;
      Б) Западна Австралия;
      В) полуостров Сомалия;
      Г) полуостров Индустан.

15. Температурата на водите на Индийския океан е най-висока (до около 30οС) в:
      А) района на Екватора;
      Б) Тиморско и Арафурско море;
      В) Червено море и Персийския залив;
      Г) Арабско море и Бенгалския залив.

       Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. За кой от големите пристанищни градове на брега на Индийския океан се отнася Описанието? „Разположен е на брега на Арабско море, край делтата на река Инд в него. най-големият град в държавата Пакистан и един от най-големите градове в Южна Азия, той е бивша столица на страната.” 
      ………………………………………………………………………..

17. Кой известен канал свързва моретата Средиземно (от Атлантичесикя океан) и Червено (от Индийския океан)?
      …………………………………………………………………………

18. Кой район (залив и неговите крайбрежия) е много богат на нефт и природен газ?
      ………………………………………………………………………

19. Най-големият проток в Индийския океан е между континента Африка и остров Мадагаскар. Неговото име е
      ……………………………………………………………………… 

20. Определете съответствието между вид географски обект в Индийския океан и неговото географско име. 

 Вид географски обект
Съответствие
  Име на географски обект 
 1. най-голям полуостров
1 ...........
 А) Шри Ланка
 2. голям остров в северната  част
2 ...........
 Б) Арабия
 3. най-голям залив
3. ..........
 В) Бенгалски
 4. най-дълъг проток
4. ..........
 Г) Мумбай
 5. голям пристанищен град
5. ..........
 Д) Мозамбикски

Няма коментари:

Публикуване на коментар