събота, 15 октомври 2016 г.

Отговори на тест Планетата земя и нейното изобразяване

1. Слънцето е небесно светило, около което се групират планети. То може да бъде определено като звезда, чиито размери са: 
а. огромни; 

2. В Слънчевата система Земята е разположена между планетите: 
б. Венера и Марс; 

3. Кое от изброените твърдения за формата на Земята е вярно? Земята е: 
в. изпъкнала при екватора и сплесната при полюсите; 

4. Дължината на Екватора на Земята е около: 
г. 40 000 км. 

5. Планетата Земя, както и другите планети на Слънчевата система е образувана чрез: 
в. уплътняване на газово-прахово вещество;  

6. Как се нарича земната обвивка, която се състои от скали, минерали и други вещества? 
а. литосфера; 

7. В кои места от земната повърхност има едновременно настъпване на изгрева на Слънцето на 21 март и 23 септември? Това са местата, разположени на: 
а. един и същ меридиан; 

8. При въртенето на Земята около собствената ѝ ос с най-голяма скорост (465 м/сек.) се въртят точките, разположени на: 
г. Екватора. 

9. Слънцето изгрява от изток, защото: 
г. Земята се върти около оста си от запад на изток. 

10. В Северното полукълбо през ясен слънчев ден предметите правят сянка върху земната повърхност. Сянката е най-къса, когато Слънцето грее от: 
в. юг; 

11. Степента на намаление на действителните размери на изобразяваната земна повърхност се нарича: 
в. мащаб; 

12. Мащабно намаленото и обобщено изображение на земната повърхност върху плоскост се нарича: 
а. рисунка; 
в. карта; 

13. През 1492 г., годината през която Колумб е открил Америка, е изработен географски глобус, който и досега се пази в музея на град Нюрнберг. Той е бил направен от: 
б. Бехайм; 

14. Географската карта е изображение на цялата земна повърхност или на част от нея. Когато на карта е изобразен малък участък от земната повърхност се използва един от видовете мащаб. Той е: 
а. едър; 

15. Полуокръжност, която свързва двата полюса и пресича Екватора под прав ъгъл, се нарича: 
а. меридиан; 

16. Паралелът, който отстои на равни разстояния от двата полюса на Земята, се нарича: 
в. екватор; 

17. Географската ширина се измерва в градуси и минути спрямо екватора - северно и южно от него. Колко градуса е най-голямата северна и южна географска ширина? 
б. 90 градуса; 

18. Ако по екватора през един градус преминава меридиан какъв ще е броят на меридианите? 
г. 360 броя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар