неделя, 2 юни 2013 г.

Списък на българските планини
Планините в България

(по надморска височина на най-високия връх)

 

Име на планината
Географска област или подобласт
Най-висок връх
метри
1.
Рила
Рило-Пиринска
Мусала
2925.4
2.
Пирин
Рило-Пиринска
Вихрен
2914.3
3.
Калоферска
Средна Стара планина
Ботев
2375.9
4.
Витоша
Западно Средногорие
Черни връх
2290.0
5.
Триглав
Стара планина
Голям Кадемлия
2275.4
6.
Осогово
Осоговско-Беласишка
Руен
2251.3
7.
Славянка
Рило-Пиринска
Гоцев връх
2212.6
8.
Переликски дял
Родопи
Голям Перелик
2190.2
9.
Златишко-Тетевенска
Средна Стара планина
Вежен
2198.1
10.
Баташка 
Западни Родопи
Голяма Сюткя
2185.8
11.
Троянска
Средна Стара планина
Купена
2168.8
12.
Чипровска
Западна Стара планина
Миджур
2168.0
13.
Чернатица
Западни Родопи
Голям Персенк
2094.5
14.
Беласица
Осоговско-Беласишка
Радомир
2029.2
15.
Равнец
Стара планина
Равнец
2020.7
16.
Берковска
Стара планина
Ком
2015.8
17.
Преспански дял
Западни Родопи
Преспа
2000.4
18.
Триград
Западни Родопи
Делибоска
1947.7
19.
Дъбраш
Западни Родопи
Беслет
1937.3
20.
Букова планина
Западни Родопи
Снежанка
1926.0
21.
Влахина
Осоговско-Беласишка
Огреяк (Кадийца)
1924.1
22.
Велийшко-Виденишки дял
Западни Родопи
Сребрен                           
1900.5
23.
Радюва
Западни Родопи
Солнището
1891.0
24.
Алабак
Западни Родопи
Черновец
1833.7
25.
Ардински дял
Западни Родопи
Циганско градище
1826.9
26.
Кайнадински рид
Западни Родопи
Кайнадина
1807.4
27.
Малешевска
Осоговско-Беласишка
Ильов връх
1802.5
28.
Етрополска
Западна Стара планина
Говедарника
1789.8
29.
Козница
Западна Стара планина
Тодорини кукли
1785.2
30.
Кървав камък
Краище
Било
1737.1
31.
Милевска планина
Краище
Милевец
1732.6
32.
Светиниколска
Запдна Стара планина
Хайдушки камък
1720.8
33.
Руй
Краище
Руй
1705.6
34.
Девинска
Западни Родопи
Пчеларица
1688.5
35.
Мургаш
Западна Стара планина
Мургаш
1687.0
36.
Огражден
Осоговско-Беласишка
Билска чука
1643.6
37.
Ржана
Западна Стара планина
Козница
1636.3
38.
Същинска Средна гора
Средна гора
Богдан
1603.4
39.
Голема
Западна Стара планина
Чукава
1587.6
40.
Язова
Западна Стара планина
Горно Язово
1573.2
41.
Елено-Твърдишка
Средна Стара планина
Чумерна
1536.1
42.
Шипченска
Средна Стара планина
Исполин
1523.4
43.
Добростански масив
Западни Родопи
Стария кладенец
1517.2
44.
Тревненска
Средна Стара планина
Караджова кула
1511.5
45.
Лисец
Краище
Връшник
1500.2
46.
Понор
Западна Стара планина
Равно буче
1499.0
47.
Чудинска 
Краище
Арамлия
1496.4
48.
Васильовска
Среден Предбалкан
Васильов връх
1490.0
49.
Конявска 
Краище
Виден
1487.1
50.
Рудина (Знеполска)
Краище
Голема Рудина
1485.0
51.
Врачанска
Стара планина
Бегличка могила
1481.4
52.
Ерулска
Краище
Големи връх
1480.5
53.
Къркария
Западни Родопи
Калчиш
1475.0
54.
Гюмюрджински снежник
Източни Родопи
Вейката (в България)
1463.3
55.
Жълти дял
Родопи
Бучовица
1450.0
56.
Било
Стара планина
Маняков камък
1439.2
57.
Верила
Краище
Голям Дебелец
1414.5
58.
Любаш
Краище
Любаш
1398.6
59.
Стража (Парамунска)
Краище
Стража
1388.8
60.
Лествица
Среден Предбалкан
Голям Климаш
1355.1
61.
Кобилска планина
Краище
Бели камък
1314.6
62.
Плана
Западно Средногорие
Манастирище
1337.4
63.
Еловишка
Краище
Плоча
1329.4
64.
Земенска
Краище
Тичак
1294.9
65.
Софийска
Западна Стара планина
Готен
1294.3
66.
Черни рид
Ихтиманска Средна гора
Тръна
1276.0
67.
Мъгленик
Източни Родопи
Ветрен (Коджа еле)
1266.8
68.
Люлин
Западно Средногорие
Дупевица
1255.8
69.
Стъргач
Рило-Пиринска
Безименен
1249.4
70.
Сърнена гора
Средна гора
Братан
1235.8
71.
Мала
Западна Стара планина
Церия
1234.1
72.
Белица
Ихтиманска Средна гора
Голяма Икуна
1220.9
73.
Ездимирска планина
Краище
Големи връх
1219.1
74.
Чепън
Стара планина
Петровски кръст
1205.5
75.
Еледжик (Ветрен)
Ихтиманска Средна гора
Висока могила
1198.4
76.
Лозенска
Ихтиманска Средна гора
Попов дял
1190.2
77.
Пенкьовска
Краище
Конски връх
1187.1
78.
Завалска
Западно Средногорие
Китка
1180.7
79.
Сливенска
Източна Стара планина
Българка
1180.5
80.
Рудини
Краище
Сирищнишка Рудина
1172.1
81.
Голо бърдо
Краище
Ветрушка
1157.7
82.
Гребен
Западно Средногорие
Голеш
1156.5
83.
Вискяр
Западно Средногорие
Чеканска бука
1135.6
84.
Черна гора
Краище
Тумба
1129.1
85.
Котленска
Източна Стара планина
Разбойна
1128.8
86.
Ведернишки рид
Западен Предбалкан
Ведерник
1124.2
87.
Бабин нос
Западен Предбалкан
Бабин нос
1107.4
88.
Лисец
Западен Предбалкан
Беглика
1096.2
89.
Боздаг
Рило-Пиринска
Чиплакбаир
1090.8
90.
Вакарелска
Ихтиманска Средна гора
Острец (Сиври баир)
1088.3
91.
Видлич
Западна Стара планина
Здравченица
1089.5
92.
Лиса
Източен Предбалкан
Големи Сакар
1053.6
93.
Гребенец
Източна Стара планина
Гарваните
1034.3
94.
Устренски рид
Западни Родопи
Ветреник
1031.0
95.
Стидовска
Източна Стара планина
Голямо Стидово
1010.4
96.
Три уши
Западна Стара планина
Градище
  997.5
97.
Стръмни рид
Източни Родопи
Стръмни рид
  960.2
98.
Широка
Западен Предбалкан
Типчен
  940.6
99.
Черна
Източни Родопи
Църквище
  914.9
100.
Белоградчишки Венец (Венеца)
Западен Предбалкан
Кърнева ливада
  903.6
101.
Върбишка
Източна Стара планина
Калето
  898.6
102.
Чуката
Източни Родопи
Кованлъка
  870.9
103.
Мечковец
Източни Родопи
Мечковец
  859.3
104.
Сакар
Тракийско-Странджанска
Вишеград
  856.1
105.
Ирански дял
Източни Родопи
Ирански връх
  817.0
106.
Драгойна
Източни Родопи
Голяма Драгойна
  813.4
107.
Сърта
Източни Родопи
Сърта (Гребена)
  812.3
108.
Веслец
Западен Предбалкан
Маняшки връх
  780.9
109.
Преславска
Източен Предбалкан
Голяма Въшкадалница
  723.4
110.
Странджа
Тракийско-Странджанска
Градище
  709.6
111.
Гората
Източни Родопи
Света Марина
  708.6
112.
Карнобатска
Източна Стара планина
Илийца
  684.4
113.
Камчийска
Източна Стара планина
Каменяк
  627.1
114.
Еминска
Източна Стара планина
Мандра баир
  620.7
115.
Драгоевска
Източен Предбалкан
Отъка
  608.7
116.
Пъстрина
Западен Предбалкан
Пъстрина
  563.4
117.
Айтоска
Източна Стара планина
Кара тепе
  484.5
118.
Терзийски баир
Източна Стара планина
Кръста
  472.3

 

Източници:
1.  Статистически справочник 2012, изд. НСИ, 2012 г. 
2. Природният и икономическият потенциал на планините в България, т.1, БАН,  1989.
3. Голяма енциклопедия България. Т. 1-12. С. Изд. „Труд”, 2012 г.
4. Георгиев Милан. Физическа география на България. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1991 г. 5. Цветанов, М. Българските планини, Изд. "Домино", 2014 г.

Забележка: В България няма единен общоприет класификатор за планините в страната. В географската литература, енциклопедии, справочни издания, географски карти и други като планини се възприемат и отделни дялове на планини, планински вериги, ридове, хребети, масиви, високи плата и високи възвишения. Поради това има множество и различни списъци на планините в България. В настоящия списък е направен опит да се включат само по-общо утвърдените като самостоятелни планини, планински масиви, планински ридове, планински хребети. Не са включени напречните прагове, свързващи отделни планини и планински системи като тези Между Средногорието и Главната Старопланинска верига (Козница, Гълъбец, Стражата и др.) и Рила планина (Шумнатица и Шипочански рид).