сряда, 12 юни 2013 г.

Скала за оценяване

Скала за оценяване

Слаб 2                                 до 22,5 т. вкл.
Среден 3 (3,00-3,49)          от 23 т. до 40,5 т. вкл.
Добър 4 (3,50-4,49)            от 41 т. до 58,5 т. вкл.
Много добър (4,50-5,49)   от 59 т. до 76,5 т. вкл.
Отличен (5,50-5,99)          от 77 т. до 94,5 т. вкл.
Отличен 6                          от 95 т. до 100 т. вкл.