четвъртък, 2 май 2019 г.

Миграция в Европейския съюз


Миграция в страните от ЕС
страна
Общо мигранти хил. д.
% от населе-
нието
Род. в  страна от ЕС
% от населе-нието
Род. извън ЕС
% от  населе-нието
Австрия
1649.0
18.8
739.6
8.4
909.4
10.4
Белгия
1876.7
16.5
876.5
7.7
1000.2
8.8
България
145.4
2.0
52.2
0.7
93.2
1.3
Великобритания
9293.7
14.1
3612.9
5.5
5680.8
8.6
Германия
12105.4
14.7
4849.9
5.9
7255.5
8.8
Гърция
1250.9
11.6
345.6
3.2
905.2
8.4
Дания
668.1
11.6
228.4
4.0
439.7
7.6
Естония
192.5
14.6
20.1
1.5
172.4
13.1
Ирландия
796.4
16.6
600.6
12.6
195.9
4.1
Исландия
46.1
13.6
31.4
9.3
14.7
4.4
Испания
6024.7
12.9
1943.5
4.2
4081.2
8.8
Италия
6054.0
10.0
1837.6
3.0
4216.3
7.0
Кипър
173.8
20.3
113.8
13.3
60.0
7.0
Латвия
251.5
12.9
27.6
1.4
223.8
11.5
Литва
127.4
4.5
20.5
0.7
106.8
3.8
Лихтенщайн
24.6
65.2
8.3
21.8
16.4
43.3
Люксембург
270.0
45.7
205.2
34.7
64.8
11.0
Малта
69.6
15.1
33.7
7.3
35.9
7.8
Нидерландия
2137.2
12.5
580.6
3.4
1556.6
9.1
Норвегия
799.8
15.2
351.2
6.7
448.6
8.5
Полша
651.8
1.7
220.9
0.6
431.0
1.1
Португалия
876.3
8.5
240.2
2.3
636.1
6.2
Румъния
421.8
2.1
180.1
0.9
241.7
1.2
Словения
245.4
11.9
66.4
3.2
179.0
8.7
Словакия
186.2
3.4
153.7
2.8
32.6
0.6
Унгария
513.6
5.2
321.9
3.3
191.7
2.0
Финландия
249.0
6.3
122.2
2.2
226.8
4.1
Франция
8155.7
12.2
2220.7
3.3
5935.0
8.9
Хърватия
539.6
13.0
68.4
1.6
471.2
11.3
Чехия
485.1
4.4
181.4
1.7
283.6
2.7
Швеция
1783.2
17.8
540.4
5.4
1242.8
12.4
Швейцария
2391.0
28.4
1414.2
16.8
977.3
11.6

File:Foreign-born population by country of birth, 1 January 2017 .png

Няма коментари:

Публикуване на коментар