четвъртък, 1 март 2018 г.

Антарктида – географско положение и природа

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. Кое твърдение НЕ се отнася за континента Антарктида?
    А) най-южно разположеният континент;
    Б) почти цялата повърхност е покрита от ледници;
    В) открит е от Джеймс Кук през XVIII век;
    Г) северно от него са Тихи, Индийски и Атлантически океани.

2. Кой полярен изследовател и пътешественик пръв достига Южния полюс?
    А) Ърнест Шакълтън;
    Б) Роберт Скот;
    В) Ричард Бърд;
    Г) Руал Амундсен.

3. Най-близко разположеният континент до Антарктида е:
    А) Южна Америка;
    Б) Африка;
    В) Австралия;
    Г) Азия.

4. Чрез кои дълбоко врязани в сушата морета територията на континента Антарктида се поделя на източна и западна част?
    А) Дейвис и Рузвелт;
    Б) Рос и Уедъл;
    В) Белингсхаузен и Амундсен;
    Г) Лазарев и Амундсен.

5. Ледниците в Антарктида бавно се движат от центъра на континента към бреговете на моретата. Когато те достигнат брега и навлязат в морето, без да се откъсват, се наричат:
     А) долинни ледници;
     Б) планински ледници;
     В) шелфови ледници;
     Г) айсберги.

7. Сравнена с другите континенти по големина, със своята площ от 14,2 млн. кв. км, Антарктида се нарежда на:
    А) второ място;
    Б) трето място;
    В) четвърто място;
    Г) пето място.

7. Върху земната повърхност на Антарктида има ледници, които я покриват:
    А) изцяло;
    Б) почти изцяло;
    В) около половината;
    Г) около една трета.

8. В континента Антарктида няма постоянно население, но на него пребивават ежегодно около1000 души, които се занимават с:
    А) научни изследвания;
    Б) риболов;
    В) добив на полезни изкопаеми;
    Г) организиране на туристически посещения.

9. Средната дебелина на ледената покривка в Антарктида е средно около:
    А) 2600 м;
    Б) 2000 м;
    В) 1600 м;
    Г) 1000 м.

Релеф на Антарктида
10. Кой извод НЕ следва от разглеждането на профила на релефа на континента Антарктида?
      А) почти целият континент е покрит от дебел пласт лед;
      Б) само на отделни места скалисти върхове са над ледената покривка;
      В) средната надморска височина е малка;
      Г) под леда има места с височина около тази на морското равнище.

 11. Сред континентите на Земята по средна надморска височина Антарктида е на:
      А) първо място;
      Б) второ място;
      В) трето място;
      Г) четвърто място.

12. Континентът Антарктида е част от много старата суша на стария континент:
      А) Пангея;
      Б) Лавразия;
      В) Гондвана;
      Г) Евразия. 

13. Кое от посочените географски имена е на действащ вулкан в Антарктида?
      А) Рос; 
      Б) Еребус;
      В) Адела;
      Г) Уедъл.

14. Ледът и ледниците в Антарктида се създават чрез преобразуване на снега. Междината форма между сняг и лед се нарича:
      А) фьон;
      Б) фирн;
      В) лавина;
      Г) скреж.

15. Кое твърдение за климата на Антарктида НЕ е вярно?
      А) измерени са рекордно ниските температури на Земята;
      Б) валежите са умерени – 600 – 700 мм.;
      В) ветровете са студени, силни, а по посока са южни;
      Г) най-студено е във вътрешните части на континента.

       Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. Най-големият полуостров в Антарктида е
      ………………………………………………..

17. Континентът Антарктида и моретата и островите край него образуват самостоятелна географска област, наричана
      ……………………………………………..

18. Над ледената покривка на Антарктида се извисяват отделни скалисти върхове и вулкански конуси. Най-високият сред тях (5140 м) е
      …………………………………………………

19. Рекордно ниските температури са измерени в станция
      …………………………………………………..

20. Определете съответствието между името на географски обект в Антарктида и неговият вид.

 Географски обект
Съответствие 
 Вид на обекта 
 1. Винсън
1 ...........
 А) вулкан
 2. Терор
2 ...........
 Б) крайбрежно море
 3. Уедъл
3. ..........
 В) Восток
 4. Амстердам
4. ..........
 Г) планина
 5. изследователска станция
5. ..........
 Д) крайбрежен остров

Няма коментари:

Публикуване на коментар