петък, 23 февруари 2018 г.

Стопанство на Азия

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Кой от древните азиатски народи е открил хартията и нейното използване?
    А) японци;
    Б) китайци;
    В) араби;
    Г) индуси.

2. В коя част от страните на Азия слоновете се използват в стопанската дейност?
    А) Арабски полуостров;
    Б) Източна Азия;
    В) Средна Азия;
    Г) Индустан и Индокитай.

3. Кои азиатски държави са в групата на най-развитите и развитите страни?
    А) Виетнам, Камбоджа, Шри Ланка;
    Б) Мианма, Непал, Йемен;
    В) Индонезия, Филипини, Афганистан;
    Г) Япония, Република Корея, Сингапур.

4. Коя от посочените азиатски страни НЕ е в групата на най-бедните държави в света?
    А) Мианма;
    Б) Лаос;
    В) Катар;
    Г) Бангладеш.

5. С най-голямо стопанско значение е добивът на нефт в страните от:
    А) Индокитай и Малайския архипелаг;
    Б) Източна Азия;
    В) района на Персийския залив;
    Г) Южна Азия.

6. Коя азиатска държава първа в света започна да използва свръхбързите влакове?
    А) Индия;
    Б) Израел;
    В) Китай;
    Г) Япония.

7. Каква стопанска дейност се осъществява в най-високите части на Хималаите?
    А) земеделие;
    Б) транспорт;
    В) туризъм;
    Г) дърводобив.

8. Главните стопански отрасли на развиващите се страни от Азия са:
    А) металургия и машиностроене;
    Б) селско стопанство и добивна промишленост;
    В) транспорт и туризъм;
    Г) химическа и дървообработваща промишленост.

9. Посочете несъответствието между страна и типичните за нейното стопанство изделия.
    А) Израел – автомобили и кораби;
    Б) Иран – килими и нефт;
    В) Китай – коприна и порцелан;
    Г) Япония – леки автомобили и битова техника.

10. Коя от страните е голям производител на памук?
      А) Грузия;
      Б) Монголия;
      В) Узбекистан;
      Г) Йемен.

11. Каучуковото дърво се отглежда на най-големи площи в страните от:
      А) Източна Азия;
      Б) Централна Азия;
      В) Индокитай и Малайски архипелаг;
      Г) островната част на Източна Азия.

12. Коя група страни е водеща в света в производството на килими?
      А) страните от п-в Индокитай;
      Б) страните Централна Азия, Иран и Пакистан;
      В) страните от Източна Азия;
      Г) страните от Задкавказието и Арабския полуостров.

13. Риболовът е традиционно и промишлено много добре развит в страните:
      А) Япония, Република Корея, Филипините;
      Б) Израел, Иран, Ирак, Пакистан;
      В) Камбоджа, Лаос, Тайланд, Мианма;
      Г) Казахстан, Саудитска Арабия, Турция;

14. В Северна Азия (Сибир) силно развити стопански отрасли са:
      А) машиностроене и текстилна промишленост;
      Б) добив на нефт, природен газ, руди и дървесина;
      В) стопански туризъм и отдих;
      Г) лозарство и овощарство.

15. С добре развит туризъм се отличават азиатските държави:
      А) Малайзия, Виетнам, Мианма;
      Б) Казахстан, Киргизстан и Таджикистан;
      В) Израел, Малдиви и Непал;
      Г) Иран, Ирак и Йемен.

      Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. В Азия най-голямо количество стоки за пазара се произвеждат в държавата
      ......................................................................

17. От азиатските държави в групата на седемте икономически най-развити държави в света попада само
      ........................................................................

18. Напишете името на един от най-големите пристанищни градове в Азия и столица на третата по брой на населението държава – Индонезия. 
      ..........................................................................

19. Столицата на коя държава е най-многочисленият град в Азия, най-важният финансов  център на континента, с едно от най-големите летища в света?
      ..........................................................................

20. Определете съответствието между географски район и  отглежданите в него най-важни видове домашни животни.

 Географски район
Съответствие
 Видове животни
 1. пустини в Западна и Централна Азия
1 ...........
 А) слонове, крави
 2. Индустан и Индокитай
2 ...........
 Б) камили, овце
 3. Тибетска планинска земя
3. ..........
 В) елени
 4. степи в Централна и Източна Азия
4. ..........
 Г) якове
 5. тундра и лесотундра в Сибир
5. ..........
 Д) коне и овце

Няма коментари:

Публикуване на коментар